Als Luther het kan…

stellingen

01 Daar waar het schuurt ontstaat de warmte van geloof. (dialectiek)

02 De kerk vernieuwt zich buiten haar eigen muren en nergens anders. (Opinie)

03 Christen zijn moet zich vertalen in handelen.(Politiek)

04 Christen zijn is niet gesloten, niet exclusief maar denkt en handelt altijd inclusief. (Politiek)

05 Alles is genade laat ons dan genadig zijn naar anderen. (Noodzaak)

06 De Geest sluimert in mijn ziel, mijn ego overschreeuwt hem al te vaak. (Zelfreflectie)

07 God spreekt door mijn eigen taal dat lees ik tussen mijn regels. (Zelfreflectie)

08 Ik wil vaak wel het goede doen maar ik ben niet altijd goed bezig. (Negatieve openbaring)

09 De maatstaf tot het bepalen van wat “goed” is vind ik in Zijn geschriften. (Keuze)

10 In de stilte van Zijn zwijgen schreeuwt Hij mij Zijn liefde toe. (Ervaring)

11 Twijfel is de grondtoon van mijn klein geloof. (Ervaring)

12 De grootste lastposten voor God zijn de theologen die voor Zijn voeten blijven lopen. (Ervaring)

13 Er zijn tien geboden niet door mij bedacht, houd je aan de eerste twee en je vervult de andere acht. (Poëzie)

14 Jezus’ verlossingswerk is universeel geldig voor iedereen in tijd en ruimte ongeacht seksuele geaardheid, ras of welk geloof dan ook. (Ironie)

15 Het is Zijn Geest die me uiteindelijk inzicht geeft in mijn eigen gebreken. (Contemplatie)

16 Het is dezelfde Geest die me de weg wijst naar een betere bestemming dan ik zelf voor mogelijk houd. (Contemplatie)

17 Wat ik vandaag voor “waar”  aanneem kan ik morgen weer verwerpen. Dat is geen zwakheid dat is voortschrijdend inzicht of het was een grote vergissing en vergissen mag. (1e wet van de assertiviteit)

18 Christus is voor ons gestorven omdat wij het paradijs hebben bedorven. (Actueel)

19 De duivel liegt nooit hij vertelt altijd maar de halve waarheid. Dat is het “half truth” tijdperk. (Actueel)

20 Het slechte zit niet in de dingen maar hoe de meeste mensen zingen. Regelmatig overstemt de een de ander. (Publiek debat)

21 Verklaart men mij om mijn geloof voor gek dan ben ik de dwaas die waarheid spreekt. (Satire)

22 Bach gaf ons in zijn werk een muzikale Jacobs ladder om naar de hemel op te stijgen. (Smaak)

23 Larry Norman is the “Pre-millennium Kierkegaard met een rock gitaar.” Trip Fuller. (Ironie)

24 Bonhoeffer is voor ons begrip te vroeg gevallen. Wat hij naliet moet bestudeert vertaalt en blijvend beoefend worden. (Actueel)

25 In elke gemeenschap is er altijd wel een Haan die koning kraait, nooit een kip. (Satire)

26 Geloof is een wilsdaad niet iets wat je zomaar overkomt. (Zelfwerkzaamheid)

27 Gods Geest komt je niet zomaar aanwaaien. (Zelfwerkzaamheid)

28 Als er op de deur geklopt wordt moet je hem namelijk nog wel opendoen. (Actie)

29 Als de meeste van deze drie geloof, hoop en liefde  uiteindelijk toch de liefde is dan is alles liefde dan is God liefde. (Logica)

30 Als pastoor of predikant zich seksueel aan een medemens vergrijpt mag die daad nooit verjaren. Het seculiere recht moet dan gewoon zijn loop hebben. (Gerechtigheid)

31 Wanneer je de ezel hoort spreken weet je dat Bileam niet ver meer uit de buurt is. Als Bileam niet op de ezel zit weet je dat de ezel ruzie heeft met zijn berijder. (Grap)

32 Ook een popsong kan ons troosten. (Constatering)

33 Luisteren is de grondtoon van het bidden. (Advies)

34 Vloeken in de kerk moet. (Twijfelgeval)

35 Als het even kan moeten we verder tellen dan 144000! (Legio)

36 Engelen bestaan, zijn zelfs onder ons maar zonder vleugels. Hebben vaak hun Hemelse heerlijkheid afgelegd om hier te kunnen overleven. Ik sta namelijk niet voor de mensen in.(Absurd)

37 Als wij ,volgens Darwin, van de beesten komen is de mens het meest bloeddorstige dier in het universum en in staat om een aarde en al wat daarop is totaal de vernieling in te werken. Zijn wij door God geschapen wezens dan zijn wij de diepst gevallen species op deze aarde. (Creationistisch dillemma)

38 De grootste ontwrichtende kracht van het digitale domein is de sociale media. (Kudos)

39 De wereld heeft meer zachtheid nodig. (Feit)

40 Geef de keizer wat van de keizer is geldt niet alleen voor de privé persoon. (Feit)

41 Wij rijke westerlingen maken ons dagelijks schuldig aan vluchtelingen. (Feit)

42 De mens is als enige soort in staat meer bevuiling achter zich te laten dan zijn eigen uitwerpselen. Kom daar maar eens om in het dierenrijk. (O ironie)

43 Laat ons voortaan biddend luisteren naar elkaar. (Geloof)

44 Houd je lamp brandend ook als het feest nog niet begonnen is. Je weet nooit wanneer het een aanvang neemt. (Geloof)

45 Ik zie soldaten dobbelen om zijn kleed met bloed besmeurt maar niemand wacht er op zijn beurt. (Geloof)

46 Vandaag begint de verwijdering van mijn eigen balk. Hopelijk kan ik morgen weer alles goed zien. (Geloof)

47 Oordeel niet maar tel tot tien en bepaal dan pas wat je hebt gezien. (Geloof)

48 “ik ben is” weeft het canvas van de tijd. Ook al ben ik soms het zicht op Hem volkomen kwijt. Ik weet dat Hij er is. (Geloof-vertrouwen)

49 Als de laatsten de eersten zullen zijn zit de hemel nooit te vol. (Geloof)

50 De appel valt nooit ver naast het vijgenblad. (Ironie)

51 Als de schilder componeert met kleur, de kok met smaken, de componist met noten dan is God het schilderij, het gerecht en de symfonie tegelijk. Alles in al dus. (Geloof)

52 Uit de mond van kinderen klinken profetieën, tot op de dag van vandaag. Je moet wel heel goed luisteren. (Opvoeding)

53 Hoe dwaas de nar mag lijken, hij is niet gek. (Politiek)

54 Als je denkt dat God je vader is, dan is Hij dat ook. (Geloof)

55 Als je denkt dat God een energie is, dan is Hij dat ook. (Geloof)

56 Niets is wat het lijkt. (Ervaring)

57 Pas als  de maskers worden afgezet begint het werkelijke gesprek. (Ironie)

58 Bekijk niet alles door je eigen bril. Zet ook eens een andere op. (Ervaring)

59 God wacht buiten tot je jezelf op een kier hebt gezet. (Geloof-ervaring)

60 God heeft geen begenadigde sprekers nodig één stotteraar voldoet voor Hem. (Geloof)

61 Tijd is een schuivend venster, Zijn liefde een open deur. (Geloof)

62 Zonde is het als je je doel mist. Als je je doel mist is dat zonde. (Constatering)

63 Een ander vergeven is menselijkerwijs onmogelijk. Maar alles is te leren. (Vorming)

64 De wens is de vader van de gedachte…waar is de moeder dan de moeder van? (Zomaar een vraag)

65 Soms zo blij als iemand gewoon maar naast me zit en niets zegt. (Verlangen)

66 Je zult toch maar in de put zitten en er is geen scharlaken koord van Rachel  of Jacobsladder. (Verlegen zitten om)

67 Water in wijn veranderen is geen heel groot wonder, het gebeurt nog elke dag, alleen het duurt wat langer dan op de bruiloft te Kana. (Feit)

68 Je mag dan lid zijn van de blauwe knoop, geen druppel alcohol willen drinken feit is wel dat het eerste wonder dat verricht werd op een bruiloft plaatsvond. (Feit)

69 Je hoeft alleen maar te geloven in een liefde die tot op de bodem gaat. (Ervaring)

70 Tot drie keer toe ontkende Petrus hij herpakte zich en bouwde de kerk. Maar daar kraait geen haan meer naar. (Constatering)

71 De veilige ruimte wordt steeds kleiner. Daarom graag anderhalve meter afstand. (Wens)

72 Als bidden lijkt op het  dagelijks briefjes in de klaagmuur stoppen is dat nooit zo  bedoeld. (Communicatie)

73 Het bidden is er om mij te veranderen, mij te doen groeien in de richting van de Heer. (Communicatie)

74 Christus mag dan naar de hemel zijn  opgevaren, de armen hebben we  nog steeds bij ons. Werk aan de winkel dus. (Taakaanvaarding)

75 Laat ons voortaan luisterend bidden voor elkaar. (Medemenselijkheid)

76 God is niet te vinden in een priemgetal, enkel in de som van het delen. (Logica)

77 De waarde van je geloof wordt niet door God gemeten. Een groot of klein geloof is enkel door mensen in het leven geroepen. (Nero liberale theologie)

78 Een ware pelgrim ziet af van luxe, gadgets, verslaving aan verzamelen van spullen, en focust op het maken van herinneringen, verzamelen van ervaringen leeft zijn geloof en handelt dienovereenkomstig. Raad eens. . . ik ben geen ware pelgrim. (Zelfreflectie)

79 Als de taal de verkeerde kant op gaat volgt onherroepelijk ook het handelen. (Angela Merkel) (Wijsheid)

80 Liefde overstijgt tijd en ruimte, stilte overstijgt de zwijgzaamheid. (Communicatie)

81 In de zwijgzaamheid vindt de ontmoeting werkelijk plaats. (Communicatie)

82 Integriteit is het juiste doen , ook als niemand kijkt. (C.S. Lewis)

83 Als we iets onrechtvaardig vinden moet er ook iemand zijn die recht spreekt. (Moraliteit)

84 Geld maakt dat mensen niet meer zuiver denken. (Bram Vermeulen)

85 Sinds de uitvinding van de tekstverwerker is het aantal boeken drastisch toegenomen. Omgekeerd evenredig is het aantal handgeschreven boeken drastisch afgenomen. (Communicatie)

86 Ik dicht mijzelf in jou als hoogste vorm van kunst opdat ik dichter bij je ben. (Liefde)

87 Als je “Ja” zegt tegen een ander wees er dan ook zeker van dat je geen “nee” zegt tegen jezelf. (Liefde)

88 Als je moet wachten tot je een ons weegt wordt je vast en zeker honderd. (Geduld)

89 Dat er sprake is van een markt in het onderwijs is nog steeds een gotspe. (Zorgwekkend)

90 Door het gebruik van internet is de ironie onvindbaar geworden. (Google error)

91 God is overal te vinden. (Zoekplaatje)

92 De duivel is een parasiet die slechts overleeft op mensen. (Waarheid)

93 Met vallen en opstaan wordt je wijs. (Gezegde)

94 Met een groothoeklens wordt ieder huis groot. (1e Wet van makelaardij) 

95 Goed zorgen voor de ander is als zorgen voor jezelf. (Positieve wederkerigheid)

Reageren mag.

Dag 4 Møn (vakantiedagboek)

Dinsdagmarkt’ in Stege. We wilden er graag heen maar al snel bleek het het equivalent te zijn van wat thuis de ‘braderie’ genoemd wordt. niet direct ons ding. De middelmatigheid loopt ook hier over straat. Is wars van dadendrang maar vol van de eigen opvattingen van wat voor schoonheid moet doorgaan. Soms is het jurkje toch echt te kort en de benen eronder te dik. Er zitten putten in en dat zie ik. Er wordt een cowboyburger genuttigd (pluckfleis genoemd), uit elkaar geplukt varkensvlees betreft dat is gegrilld of gebakken en dat vergezeld van een onzekere vettige smurrie op een broodje wordt uitgeserveerd. Het ziet er niet smakelijk uit, maar ja wie ben ik.

Op een enkele kraam na bestaat de markt uit venters van oude meuk. Te veel mensen op een plek op hetzelfde moment, lees “druk” en daar zitten we niet op te wachten in onze vakantie.

Dus snel door naar Nyord. Een schiereiland helemaal in het noordelijke puntje van Møn. Het blijkt een mooie weg dwars door een natuurreservaat te zijn waar we over rijden om bij het dorpje te komen. Het dorp zelf is alleen toegankelijk voor voetgangers. Wat treft is de rust die hier heerst.

Eenmaal in het dorp eerst maar eens wat eten bij Lollesgaard. Een plaatselijk lief restaurantje. We begrijpen geen snars van het deens dus ook niet van wat er op de kaart staat. We vragen de ober advies en hij legt ons het een en ander uit. Het wordt Smørrebrød met schinken en smørrebrød met roastbeef.

We zijn het er over eens dat de schinken ( het varkensvlees) het lekkerst was. Over de rosbief lag een behoorlijke hoeveelheid geraspte rettich en dat brandde op een mosterdachtige wijze in je mond, niet prettig.

Het brood zelf is roggebroodachtig maar ik vond het wel lekker, mijn partner niet zo.

Na het eten lopen we door het museumdorp. Eenmaal buiten het dorp komen we bij het kleinste museum van europa. Mollenstangen een voormalige uitkijkpost.

We lopen verder tussen het koren door. Heerlijk zoals het geluid van het ruisen van het graan je hoofd schoonmaakt. Alsof al je gedachten en ballast zachtjes uit je hoofd geschuurd worden zodat er een spiegelglad oppervlak overblijft waarop we weer opnieuw indrukken kunnen schrijven. Gewoonweg fantastisch om in deze rust te wandelen naar de waterkant en weer terug. Daarna naar de supermakrt waar we eten voor vanavond inslaan. Eenmaal weer bij het huisje installeren we ons op de ligbedden, drinken een rose of twee en lezen wat.

Het was weer een prachtige dag.

Op zijn knieën.

Daar zit hij dan, op zijn knieën naast het bed. Handen samengevouwen en de ogen dicht. Hij bidt tot die energie die door sommigen God genoemd wordt. Hij heeft het jaren niet gedaan, bidden, hij kon er op een gegeven moment niets meer mee. Dat was nadat hij een hele poos vurig had gebeden om verbetering van zijn situatie. Maar er gebeurde niets wonderbaarlijks. Er kwam geen significante verbetering in zijn gezondheid. Sterker nog het werd eerst nog een graadje erger dan het al was. Op zeker moment lag hij in het ziekenhuis op het randje van doodgaan. Het godsbeeld dat hij altijd had gehad was ineens weg. Zijn jeugdig geloof flikkerde als een kaartenhuis in elkaar. Alles stortte in en in al zijn bidden, al zijn smeken, geen God die zich over hem scheen te ontfermen. Zijn bidden zelf heeft hij van alle theologische kanten tegen Zijn licht gehouden. Hij zag niet wat hij verkeerd deed. Daar stond hij waarschijnlijk dan te dicht op. Een te korte afstand tot de zaak kan je ook het heldere zicht ontnemen. Misschien liep hij Hem wel voor de voeten, wie zal het zeggen. Dus bleef er voor hem nog maar een optie over. Kappen met alles wat met religie en geloof en kerk te maken had. En hij heeft die daad bij Zijn woord gevoegd en stopte van het ene op het andere moment met alles wat naar ‘heiligheid’ rook. Hij nam de tijd om los te komen van alles wat bezwaarde, tot ergernis leidde of tot verveling. Hij keek met andere ogen de wereld in en liet stukje bij beetje los wat niet van hem was of wat hem door anderen was opgelegd. Verwachtingen had hij niet en hij voldeed er ook niet langer aan. De tijd zorgde voor afstand en bezinning. De tijd zorgde voor hernieuwd evenwicht. Door zijn angst heen kruipend door die tunnel van aangeleerd religieus gedrag zag hij het uiteindelijk weer lichter worden. Immers als het donker om je heen is zie je makkelijk het licht. Nu, zoveel jaren later spreekt hij een andere taal, vult hij zijn religiositeit anders in dan vroeger en hij leerde wat echt van hemzelf was en daar is hij verder mee aan de slag gegaan. Hij vond in het dichten een taal om zijn geloof vorm te geven. Curb your dogma’s is een Engels spreekwoord wat zoveel betekent als “beteugel je dogma’s” en dat is wat hij in dat proces van loslaten nog het sterkst heeft gedaan. “Zijn dogma’s beteugeld” .

Zijn geloof heeft een andere kleur gekregen, een andere taal en een andere uitingsvorm. De dogma’s mogen er best nog wel zijn maar dat is voor theologen. De gewone leek zoals hij is gebaat bij ruimte om vrij te ademen in Zijn nabijheid. Geen strikte regels over want moet of mag. Geen verstikkende sociale controle van broeders en zusters die nauwlettend op zijn levenswandel letten in plaats van op die van henzelf.

“Ik twijfel dus ik besta.” is zijn variant geworden op “Ik denk dus ik besta.”van Rene Descartes.

In dichtvorm kwam het hier op neer.

Ik verlaat Egypte
Laat de slaafsheid achter
volg de stotteraar
Dwars door de woestijn
Weet me vrij voorgoed
En waar ik niet wil zijn
Ik verlaat Egypte

Ik heb geen verwachting
Neem zoals het komt
Manna uit de hemel
Of water uit de rots
Ik ik verlaat Egypte
Volg de stotteraar

Onverteerde braamstruik
Geworteld in het zand
Draagt de volle vruchten
Als teken aan de wand
Ik verlaat Egypte
Volg de stotteraar

Geen berg te hoog
Geen zee te diep
Zijn staf splijt zelfs de hemel
Voor wie het maar wil zien
Ik verlaat Egypte
En volg de stotteraar

In steen gehouwen woorden
Voor wie ze maar wil horen
Het zijn er ook maar tien

Hou je aan de eerste twee
Elke dag en nacht
E je vervult dan als vanzelf
Alle andere . acht
En verlaat Egypte
Volg de stotteraar

Friedepiepel oh nee toch niet.

De crux van het influencen zit hem in het feit dat opnames en posts tot in de puntjes voorbereid kunnen worden, desnoods overgedaan kunnen worden wanneer iets er “niet goed” op staat. Daarin verschilt het medium niet van gelikte TV waarin ook alles wordt overgedaan wat maar even niet lekker loopt. Alles wordt net zo lang gepolijst tot het “foutloos” en geheel volgens de wens van de programmamaker “influencer” is. Pas dan wordt het gepost en online gezet. Daarmee laat je een onbezoedeld beeld van jezelf zien. Alsof je nooit fouten maakt. Iedereen maakt fouten, ook influencers, alleen die fouten worden weggeknipt tot er een “zuiver” filmpje overblijft. Eigenlijk een onwerkelijk beeld. Zo niet toen F.L bij Jinek aan tafel zat. Daar kun je niet aankomen met een briefje waar je je opinie van moet oplezen. Daar moet je uit het hoofd en met kennis van zaken je inbreng aan tafel voor het voetlicht brengen. En F.L zakte zichtbaar door het ijs , die avond. Meneer Gommers gaf een handreiking, schetste de zorgen die F.L vertegenwoordigde en bood aan om samen in gesprek te gaan. De dialoog gaande houden. Geweldig TV moment wat mij betreft. Voor iedereen die het nog niet gezien heeft kijk de uitzending even terug zolang dat nog kan. Dat de massale tegenreactie vanuit de samenleving de oproerkraaiers direct deed terugvluchten in hun eigen bubble is overduidelijk. Binnen 48 uur haalden diverse medewerkers hun filmpjes en posts offline, zonder uitleg of motivatie. Degene die het allemaal in gang heeft gezet wordt nog niet ter verantwoording geroepen. Jammer en een gemiste kans. De vraagt lijkt gerechtvaardigd of er wel een zinvolle dialoog gevoerd kan worden met Qanon volgers of de mensen van #viruswaarheid. Natuurlijk is er een maatschappelijke onzekerheid maar die is momenteel overal te bespeuren. Een tweede Coronagolf is een feit de cijfers liegen niet. De wereld smacht naar een goed vaccin en je zult het zien, ook dan of juist dan nog zullen er sceptici opstaan en heel hard roepen hoe gevaarlijk die vaccins zullen zijn. Maar ja, we zullen toch iets moeten. Kritisch zijn is prima maar verkoop alsjeblieft geen onzin verhalen en zaai geen onnodige paniek . Friedepiepel van paniekzaaiers zou ik zeggen.

Friedepiepel

De eerste reflex was er een van “Hoe dom kun je zijn.” Maar ook dacht ik, laat het eerst eens even inzinken. Waar komt dit vandaan en wat voor zorg zit hier achter? Onbegrip voor wat de overheid tot nu toe aan maatregelen heeft genomen om de Coronacrisis aan te pakken? Of is het meer oprechte zorg over de tegenstrijdigheden in beleid en uitvoering? Of is het gebrek aan heldere communicatie. Neemt de overheid de verontruste groep voldoende mee in het proces. Met andere woorden is men voldoende transparant? En laten we eerlijk zijn, Nederlanders laten zich niet makkelijk iets gezeggen. Die tijd hebben we sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw toch achter ons gelaten. We zijn een kritisch volkje geworden met nog altijd het opgeheven vingertje wijzend naar iedereen die fouten maakt. Grapperhaus kan daar over meepraten.

Keer op keer in peilingen beaamt iedereen dat de maatregelen tegen Corona de juiste zijn maar op de vraag of men dan zelf voldoende die maatregelen navolgt is het antwoord steevast. “Uh, nee, ik ben er eigenlijk wel klaar mee.” In het hele proces dat we nu als samenleving te maken hebben met Corona is van meet af aan een deel van ons volk terecht kritisch geweest maar ik vraag me wel af of dat op sommige punten niet is doorgeslagen. Ik krijg af en toe toch ook de indruk dat er maar wat geraaskald wordt. Ik weet ik maak zelf ook deel uit van het reaguurdersvolkje dat zo nodig zijn of haar opinie de wereld in moet slingeren. Maar goed ik heb “gelukkig” geen miljoen “volgers” die mij klakkeloos nawauwelen. Maar terug naar de kreet “friedepiepel” Waar komt ze vandaan en waarvan moet het “piepel dan van befreed” worden?

In de eerste plaats lijkt het me verstandig om je hashtags zeer zorgvuldig te kiezen. Het moet wel de lading dekken en niet alleen maar lekker bekken. We zijn tenslotte niet aan het rappen , het gaat om serieuze zaken jongens. Zet mensen niet op het verkeerde been . In de tweede plaats : kies je woorden zorgvuldig en weeg je argumenten goed af. Ik snap de bezorgdheid, die heb ik ook. Laten we in vredesnaam vooral in normaal gesprek blijven met elkaar. En wat niet duidelijk is verduidelijken, waar we bang voor zijn benoemen en samen proberen zo snel mogelijk deze opleving van het virus terug te buigen naar een meer werkbare samenleving. Alleen dan is “de piepel weer werkelijk free.”

Uiteindelijk strijkt Corona de plooien glad

Corona kent geen voorstanders of tegenstanders. Het maakt geen onderscheid naar leeftijd. Het stopt niet bij de grenzen. Het maalt niet om weersomstandigheden lijkt het. Je kunt verklaren dat je niet meer mee doet. Uiteindelijk trekt Corona zich ook niets van die opstelling aan. Het zijn mensen zelf die maar moeilijk raad weten met de onzekerheden die met dit virus meegekomen zijn. We waren verslaafd aan de maakbaarheid van onze samenleving en jong als we zijn waanden we onszelf onoverwinnelijk en onaantastbaar. Corona trekt zich niets aan van de slogan “OK, Boomer.” Het vreet zich een weg door de bevolking wereldwijd, doet zijn ding, ziek maken. Corona is de enige categorie in het hele spel dat met recht kan zeggen:”Bepaal het zelf wel.” Die luxe is voor de mensen zelf niet meer weggelegd. Je kunt de maatregelen naast je neer leggen en gewoon je ding blijven doen. Je kunt luisteren naar Willem Engel en vrolijk verder leven zonder gepaste afstand en zonder mondkapjes. Je brengt de verspreiding van dit virus er niet mee tot stilstand. Totdat er zoveel mensen ziek zijn geworden dat de samenleving vanzelf implodeert. Waardoor het onmogelijk is geworden om überhaupt nog op te treden tegen de verspreiding van dit virus. En dat is dan mede mogelijk gemaakt door Quanon volgers en aanhangers van de retoriek van Willem Engel.

Lezen

Lezen is een bron van vreugde voor me. Ik kan verdwijnen in een boek. Een goed verhaal is wat de mens nodig heeft. Om de zinnen te verzetten maar ook om actief na te blijven denken over verhaallijn.plot en ja ook nog wel eens warm peilinkje woorden. Die zoek ik dan op in het woordenboek of encyclopedie. Tegenwoordig met hulp van een tablet of computer is dat echt een fluitje van een cent.

Ik denk dat er nog maar weinig jongeren zijn die weten hope ze moeten werken met een woordenboek. Maar als ene paal boven water blijft staan dat lezen je verrijkt, je horizon verbreedt en je fantasie prikkelt. DE hele serie van de Grijze Jager heb ik tot nu toe verslonden. De boeken van Ludlum gingen erin als koek evenals destijds de boeken van Chaim Potok. In the beginning, The Chosen,My name is Asher Lev en nog meer boeken van hem. De Kronieken van Narnia heb ik bereiden in het Nederlands en Engels gelezen en hebben mijn denken en wereldbeeld vormgegeven. De laatste jaren probeer ik werk van Kierkegaard te lezen. Ik spreek nadrukkelijk niet van ‘doorgronden’ want dat zal me in geen duizend jaar gaan lukken. Ik eet wel van de kruimeltjes filosofie die mondjesmaat mijn begrip binnenvallen. Daarnaast heb ik bij zijn graf gestaan op Kapelvej Assistens Kirkegegård mij verwonderend over zo’n groot denker en zijn nalatenschap. Hij wordt gezien als de grondlegger van het existentialisme dat later door Sarte in zijn tijd is uitgewerkt. Ach en zo lees ik graag biografieën als genre omdat je daarmee vaak op een vlotte manier een beeld krijgt van de persoon waarvoor je je op dat moment interesseert. Lezen, ook ter ontspanning. Een spannende thriller of detective. Het vergt even wat meer rust en doorzettingsvermogen maar het is zeker de moeite waard. Dus lezers, als je tot hier gekomen bent heb je de centrale boodschap van dit stukje prima te pakken. Lees en heb plezier.