Als God zwijgt

,

We moeten vaker bidden om een God die zwijgt

Omdat we Zijn woorden toch maar zouden verdraaien

Omdat we Zijn daden toch maar zouden verkrachten

We moeten vaker bidden om een God die zwijgt

Het in die zwijgzaamheid van Zijn liefde blijven verwachten

N.a.v een artikel in Lazarus – Marjon Visser 28 september 2020

https://twitter.com/volglazarus/status/1312449593745924096?s=21

Bezorgde burger

Nederland blijkt nog steeds een verzuild land alleen er zijn 17 miljoen zuiltjes en dat maakt het bereiken van consensus er niet makkelijker op. In deze tijd van Corona en het ingeslepen adagium “Dat bepaal ik altijd nog zelf wel.” Is het juist ons collectieve gedrag dat een probleem vormt om het virus eronder te krijgen.

Zogenaamde ‘Deskundigen’ schuiven aan bij even zoveel Talkshows en overal vertellen ze wat anders. Soms ronduit tegen het formele overheidsbeleid in. Het resultaat is dat de verwarring bij het brede publiek enkel maar toeneemt. Op nationale Televisie zien we in het klein wat op sociale media en internet in het groot wereldwijd gebeurt. Versnippering, fragmentatie,zoeken en vinden van het het eigen gelijk via social media bubbles. Een werkelijk inhoudelijk debat dat getuigt van wederzijds respect en bijbehorende constructieve luisterhouding ontbreken. Zolang er 17 miljoen bondscoaches zich over de verrichtingen van het Nederlands elftal uitlaten is er weinig reden tot paniek maar als hetzelfde dreigt te gebeuren in deze pandemische tijden met een premier die maar blijft hameren op de eigen verantwoordelijkheid van de burger zie ik het somber in. Het liberale denken over die eigen verantwoordelijkheid heeft ons de commerciële zorg opgeleverd, de uitdunning van het politieapparaat, het uitbesteden van productie van medicijnen naar lage lonen landen. Met als resultaat dat er bij aanvang van de pandemie hier in Nederland overal een tekort aan is. Te weinig IC bedden, Te weinig, beschermende kleding, te weinig zorgpersoneel, te weinig leraren, te weinig van heel veel zaken die nu van belang blijken te zijn. Er is aan een ding in dit land geen gebrek, totaal geen gebrek zelfs. En dat is ‘meningen’ iedereen , ook ik, heeft er wel een mening over en die ventileren we, ook ik, maar al te graag. Of deze nu bijdraagt aan een goed debat of gewoon onzin blijkt te zijn is niet heel belangrijk. Of wat er geventileerd wordt enige waarheid in zich draagt is sinds de alternative truth beweging al helemaal overbodig geworden. Er waart in de wereld niet enkel het coronavirus rond er waart ook een internetvirus rond dat moeiteloos goedgelovende , slecht lezende burgers op het verkeerde been zet.

“Hoe weet u dat het waar is wat ik zeg?” Antwoord:” Nou gewoon, het hep op feestboek gestaan!” Als dat je argument is om jou positie in het openbare debat te valideren raad ik je aan om toch maar een abonnement te nemen op een krant die bij je past om je voortaan te laten informeren door mensen die hun vak als journalist goed verstaan.

En, nee, ik ben geen journalist, ik ben een bezorgde burger . En dat is heel wat anders dan een burger die thuisbezorgd wordt. Die zie je hier🍔. Overigens in deze pandemische tijden een constructieve daad, je eten thuis laten bezorgen maar dat is weer stof voor ene andere collum. Fijne dag allemaal.

RAADSMAN

Ze zonken samen weg

In een onafwendbare scheiding

Het jonge stel

Ze waren tien jaar bij elkaar

Het jonge stel

Hij had niets in de gaten totdat het echt te laat was

Zij wilde graag ontsnappen voordat het echt te laat was

Ze zonken samen weg en raakten samen de bodem.

Nog steeds een stel

Het boek was uit de liefde ook inmiddels dood

En langzaam groeide bij hen beiden het besef

We moesten er maar mee gaan stoppen

Ongeachte wat de familie ervan zegt

Ze zochten samen naar een raadsman

Sloten daar aan tafel een hernieuwd verbond

Vanaf nu los van elkaar niet meer als stel

Wel zorgen voor hun kind dat wel.

Het zwijgen van Maria Zachea

“Het kruisbeeld dat ze van pa en moe cadeau kregen hingen ze aan het lichtkoordje boven hun bed.

Als je aan jezus trok ging het schemerlampje aan.” Uit Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer. (Plataan uitgeverij isbn 9058070913)

Als je aan Jezus trok ging het schemerlampje aan.

Boven de echtelijke sponde hing het kruisbeeld dus aan het lichtkoord.

Dat betekent dat Jezus getuige was van alle slaapkamergeheimen van dit jonge stel. We zullen er hier maar niet verder over uitwijden. Al te expliciete beschrijvingen zijn niet nodig. De kunst van het schrijven is immers het prikkelen van de fantasie. Het gaat vaak om wat er niet letterlijk geschreven staat maar toch gebeurd kan zijn. Daarin schuilt het ware geheim van het schrijven. Daarin schuilt overigens ook het grote geheim van ‘geloof’.

Daar hangt Christus aan het koord vast aan de schakelaar in de muur

Je brengt met één beweging licht in het zwartste duister.

Of met één beweging dooft het licht, je doet je ogen dicht.

Om rustig te gaan slapen, weg te dromen in een wereld die losstaat van de werkelijkheid.

Maar altijd veilig in Zijn, aan dat kruisbeeld, gespreide armen.

Waaraan Hij eeuwen terug door ons mensen werd vermoord.

Zonder liefde

Alles is liefde

lobi da basi

liefde is de baas

alleen maar liefde

als een antwoord op
de vragen van vandaag

je kunt best een muzikant zijn

of een heilig boontje

je mag wezen wie je wilt

maar zonder liefde

ben je niets

je zult best een grote ster zijn

of een dapper strijder

je mag wezen wie je wilt

een getrouw belijder

maar zonder liefde

zonder liefde

liefde liefde, liefde

zonder liefde ben je niets

je zult vast wel nummer een zijn

of de beste in het veld

je mag best veel geld verdienen

maar zonder liefde

ben je niets

zonder liefde

liefde, liefde

zonder liefde ben je niets

je mag een kind van deze tijd zijn

een verbreider van het licht

je zult vast wel beter weten

dan de mensen in de straat

maar zonder liefde

zonder liefde, zonder liefde

zonder liefde ben je niets

1 cor 13

Spijkers

Spijkers

Vandaag heb ik de spijkers uit het kruis getrokken

boos als ik was om zoveel onrechtvaardigheid

want iedereen die na een schijnproces gehangen wordt

moet van ons eigen dwalen toch bevrijdt

Vandaag heb ik de farizeeërs uitgescholden

terwijl ik weet dat het totaal niet past

maar ook weet ik dat ogenschijnlijk sprekers van de waarheid

blijvend liegen met wat ze altijd voor de massa weer verzwijgen

In een spel van zet en tegenzet

in de vrije markt van belangen

worden sans scrupules gewone mensen

als losprijs aan een kruis gehangen

Tot op deze dag is er geen bank

gestraft voor ongedekte derivaten

als dat geen zwarte witte handel is

Ach Jezus zei het eeuwen terug al

“Geef aan de keizer wat des keizers is.”