Happy stones?


Sommigen van jullie kennen vast wel de facebookgroep ‘Happy Stones’. Een groep waar mensen mooi beschilderde stenen zomaar ergens neerleggen in de publieke ruimte. ‘Te vondeling gelegd’ zou je het kunnen noemen. De bedoeling is dat je de steen meeneemt en op een andere locatie weer in de publieke ruimte achterlaat. Je kunt er een foto van maken en deze op Facebook in de groep ‘Happy Stones’ plaatsen en er een kort berichtje bij zetten. Leuk voor het geheel, leuk voor de facebookgroepliefhebbers maar vooral leuk voor Facebook zelf. Die komt namelijk via metadata uit het fotobestand precies te weten waar de foto is genomen. Gekoppeld aan hun databestand zien ze direct welke winkels er in die betreffende buurt te vinden zijn en adverteerders krijgen dan , tegen betaling, de gelegenheid om via facebook een advertentie te plaatsen. En zo wordt een leuk initiatief een lucratief verdienmodelletje voor Mark Zuckerberg en zijn bedrijf.
Ik vond ook een ‘not so happy stone’ en ik zag geen enkele winkel in de buurt. Vandaar dat ik mijn vondst toch maar plaats op mijn eigen blog.
Fijne dag allemaal!

Symbolen kunnen kwetsen.

Blijkbaar moeiteloos spelden we onszelf weer een jodenster op. Of uit onwetendheid of  het is domweg onverschilligheid. Alles om de  zogenaamde  ‘moeilijke situatie’ voor het voetlicht te brengen of om te illustreren dat we in een ‘dictatuur’ zouden leven. Mevrouw met mooie blonde paardestaart ik weet niet goed wat uw beweegredenen zijn om mee te lopen in de anti corona demonstratie. Sterker nog, ik weet niet eens wie u bent maar u zult vast wel een reden hebben om daar op dat tijdstip op die plek te zijn. U zult ook een zekere overtuiging hebben waar u voor wilt staan.
U mag daar staan. U mag daar zijn. U mag daar demonstreren en vanuit uw eigen overtuiging uiting geven aan wat u belangrijk vindt. Wat mij echter verbaasd en enorm kwetst is dat u dat doet met een opgespeld symbool. Niet zo maar een symbool maar een symbool dat helemaal staat voor een volk dat er niet mocht zijn. Dat weggevaagd moest worden, uitgeroeid, kapot gemaakt, vermoord. Daarmee vereenzelvigd u zichzelf ten onrechte. Dat is een hoedanigheid die u toch totaal niet ten deel valt omdat u een ander idee heeft over coronamaatregelen. Dus dat symbool dat u draagt daar op die demonstratie is aanmatigend en beschamend, kwetsend en stuitend. Dus mevrouw met die blonde paardenstaart ik verzoek u vriendelijk vooral gebruik te blijven maken van u rechten in het vrije nederland maar voortaan een andere keus te maken wat betreft het dragen van symbolen als onderstreping van uw moeiten. Want, u mag er wel zijn, u mag wel demonstreren, u mag wel een vaccin weigeren, u mag wel staan voor wat u van belang vindt. Maak daar vooral gebruik van maar kies een volgende keer uw symbolen zorgvuldiger. Alstublieft, meer vraag ik niet.

De Lunterse Beek

Ik stap binnen bij De Lunterse Beek. De geur van verse gebakken vis komt mijn neus binnen en ik weet direct dat dit zo’n onvergetelijk dorps moment wordt.
‘Wat kan ik voor je klaarmaken?’
‘Doe maar een kleine portie kibbeling met ravigotesaus. Of, nee maak er maar knoflooksaus van Kees.’
Kees gaat voortvarend aan de slag. Hij neemt wat stukjes vers gesneden witvis en haalt deze door het beslag en de bloem. Daarna gooit hij ze in de kokende olie. Het spettert zoals altijd wanneer verse vis in de hete olie terecht komt en dat is deze keer niet anders. Het blijft altijd weer een onmogelijke vorm van protest. Door de hitte schroeit het beslag snel dicht en door de juiste temperatuur begint de vis snel te garen.
Intussen pakt Kees een bakje om mijn portie in te scheppen. Hij spuit alvast wat knoflooksaus in het zijvakje en zet het klaar op de toonbank. Dan neemt hij een knisperend papieren zakje en slaat dit in een beweging met een vakkundige zwiep open. Anders nog iets? vraagt hij.
‘Nee, dat was het zal ik vast afrekenen, Kees?’
‘Ja dat is goed, dan wordt het €7,50.’
Ik betaal digitaal en dat staat in schril contrast met de ambachtelijke wijze waarop Kees doorgaans zijn vis bereid.
Daarna schept hij de gereedgekomen kibbelingen in het bakje, zet er een houten vorkje in en stopt het geheel in het zakje en geeft het aan me.
‘Eet smakelijk maar weer.’
‘Dank je, tot ziens, Kees.’

Dus. . .

Dus die samenwerking over links is afgeketst. Waarom verbaasd mij dit niet?
Natuurlijk er zou haast gemaakt worden, snel een nieuw kabinet want de situatie vraagt er om. Het is bittere noodzaak dat zo’n nieuw kabinet er snel komt. Maar ja, er liggen ook nog wat hobbels op de weg zoals daar zijn de lange pinokkioneus van Rutte, zijn geheugen als een selectief vergiet. De zeperd van Olongren die gehaast met het A4-tje het buitenkantje liet zien. Daar waar de tekst op stond. U weet het allemaal vast nog wel ‘functie elders’. Het debat dat daarop volgde. De roep om een nieuwe bestuurskultuur. Het wegblijven van de inhoud terwijl alles op de inhoud beoordeeld diende te worden. Het vasthouden van GL en PVDA aan samenwerking, zelfs bereidheid tonend om verdergaande samenwerking te verstevigen teneinde een kabinet met links mogelijk te maken.
Maar het traineren van het proces, het vertragen van de gesprekken, het zogenaamd eisen stellen aan links , terwijl allang vaststaat dat VVD en CDA (de grootste verliezer) niet over links willen. Een minderheidskabinet dan maar want het lijkt mij stug dat VVD samen met het CDA opnieuw in zee zouden gaan met de PVV. Al eens eerder een gedoogpartner.
Ik herinner me nog de puinhoop op het CDA congres dat daarover moest stemmen.
Mij is wel duidelijk geworden dat alle kabinetten met Rutte steeds de grootste partij windeieren heeft gelegd terwijl alle coalitiegenoten telkens het gelag betaalden voor die samenwerking in de vorm van een fikse daling van zetels in de daaropvolgende verkiezingen. Het zijn altijd de coalitiegenoten geweest die nadien op de blaren moesten zitten. Blijkbaar strafte de kiezer telkens de verkeerde partijen af terwijl het toch duidelijk liberaal beleid was dat diezelfde kiezer eigenlijk zo frustreerde. Laat toch in vredesnaam snel nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden en laat de kiezer dan eindelijk eens afrekenen met Rutte’s VVD. Neo liberaal beleid is failliet, brengt ons alleen maar meer misère en vervreemd de kiezer van waar het werkelijk om gaat. Het regeren van ons land.Dus. . .

Dus- Context!

We zien onszelf steeds minder in de eigen context terwijl we toch allemaal deel uitmaken van een groter verhaal. We isoleren onszelf bewust ervan en  tonen onszelf op ons best op de sociale media kanalen. We maken selfies waar we onszelf zo mooi mogelijk laten zien. We doen dit net zo lang tot we het ‘perfecte’ plaatje hebben waarvan wij vinden dat de wereld daarop zit te wachten. Maar onze werkelijke context  waarin wij ons dagelijks begeven, bewegen, wonen, werken en leven tonen we gemakshalve maar niet. Het zou enkel maar verstorend werken op dat ideaalbeeld dat we de ander voorhouden.
Maar daarmee houden we niet alleen die ander voor de gek, ook onszelf. Uiteindelijk gaan we geloven in onze zelfgeschapen mythische schoonheid. Terwijl de realiteit zo anders is. Terwijl jij mooi op insta gaat staat de wereld op de rand van een klimaatprobleem dat het punt van onomkeerbaarheid met rasse schreden nadert. En dat is de werkelijke context waar we met zijn alleen in verkeren. Dus!

UBUNTU II

We zullen het toch echt samen moeten gaan doen. De natuur herstelt zichzelf uiteindelijk wel maar ten koste van de mens als soort dat onderdeel uitmaakt van de biotopen op deze aarde. Dus of we houden het bij economisch gewin, eigen volk eerst of meer van dat soort varianten op hetzelfde egoistische thema of we doen het samen. Zoals ik al eerder beweerde:

Ik ben wat wij zijn

Want zelf ben ik niets

Enkel in samenhang met de ander

Komen we verder en voorbij dat punt van onomkeerbaarheid

Delen is veel meer dan de som van het zelf

Het is vanaf vandaag het behoud van de mens als soort

Dus!

Dus ik lees ook het nieuws in de kranten en op teletekst en in de bladen. De Taliban rukt zo ogenschijnlijk gemakkelijk op en neemt gebieden weer over van liberale afghanen.
Dat ik mij afvraag wat het westen , amerika voorop, al die jaren hebben gedaan in het land.
Diverse nederlandse bijdragen hadden tot doel om een politiemacht op te bouwen.
Er zijn scholen opgericht om vrouwen en meisjes te onderwijzen want kennis is immers macht, ook voor hen. Er is twintig jaar van alles gedaan om Afghanistan een moderner gezicht te geven, sterker te maken, zelfbewuster ook. Nu de Amerikanen zich hebben teruggetrokken is mijn verbazing groot hoe snel de Taliban weer de zaken overneemt. Er lijkt hoegenaamd geen tegenstand van betekenis te worden geleverd. Ik heb te doen met al die mensen van goede wil die hun leven waagden, zelfs hun leven gaven voor een , naar nu blijkt, bij voorbaat verloren strijd. Hoe snel dit land weer aan het terugvallen is ongekend. En wat staat de liberale afghaan nu te wachten, nu ze onder de voet worden gelopen door mensen die enkel een theocratische staat willen inrichten volgens Islamitische regels en bijbehorende shariawetgeving. Of het moet zijn dat de mensen die er wonen zich vrijwillig schikken in dat lot maar dat lijkt me alleen maar een reele optie wanneer je , net als de Taliban, op eenzelfde wijze in de situatie staat en met hen eenzelfde opvatting deelt over hoe het land dient te worden ingericht. Dus.
%d bloggers liken dit: