Klos, tik, klos,klos, tik…

De man komt aangewandeld. Zijn klompen maken het bekende klossende geluid afgewisseld met de zachte ‘tik’ van zijn wandelstok. ‘Klos,tik,klos-klos,tik,klos’  
Hij houdt even halt voor een praatje.
‘Ik leun even tegen jullie auto.’
‘Prima, doe maar . Je mag ook bij me op het bankje komen zitten anders?’
Dat hoeft niet zo staat hij ook wel lekker. Elke dag zie ik hem langskomen, pet op, wandelstok bij zich en op zijn klompen. Hij woont een stukje verderop in een gelijkvloerse woning. Zijn dagelijkse ommetjes maakt hij trouw.
‘Je moet er wel de benen onder houden anderts loopt de boel vast.’
Ik beaam zijn opmerking van harte. De man in kwestie is negenentachtig en heeft het grootste deel van zijn leven al aan zich voorbij zien gaan. Ik vraag me in alle nieuwsgierigheid af wat hij allemaal gezien moet hebben. In 1932 geboren was hij toch al acht jaar toen de tweede wereld oorlog begon. Van zijn achtste tot zijn twaalfde jaar was hij getuige van de bezetting. Hij heeft na de oorlog de wederopbouw bewust meegemaakt. Misschien werkte hij toen al wel. Wie zal het zeggen. Hij in elk geval niet want hij kijkt liever niet achterom. Dat stemt hem somber en daar wil hij bij weg blijven. Hij ziet dat iedereen om hem heen is weggevallen. Generatiegenoten zijn hem voorgegaan en daarom loopt hij regelmatig een rondje om het kerkhof. ‘Dan heb ik ze allemaal weer even gehad en gaan we weer over tot de orde van de dag. Opstaan, ontbijten,krantje lezen, koffie, lunch, thee, ommetje maken, avondeten, TV kijken en op tijd onder de vette watten.’
‘Dus dat is jouw orde van de dag.’
‘Zo’n beetje wel ja. Wat moet je anders op mijn leeftijd? Uitgaan is er niet meer bij. Dus de avondklok is voor mij helemaal geen probleem. Wandelen doe ik overdag want ‘s avonds zie ik helemaal slecht. Overdag ook wel maar ik kan me nog redden. Zodra het donker wordt gaat bij mij het zicht ook zienderogen achteruit.’
Hij draait zich om en maakt zich los van de auto. Neemt zijn stok in zijn andere hand en zegt gedag en ik zie hem weer weglopen. Het klossend geluid van zijn klompen hoor ik nog als hij al de hoek om is. “Hij loopt nog best!’ Denk ik en roep hem nog na. ‘Ajuus.’

95 Stellingen uit de Coronareformatie.

* Daar waar het schuurt ontstaat de warmte van geloof. (dialectiek)

* De kerk vernieuwt zich buiten haar eigen muren en nergens anders. (Opinie)

* Christen zijn moet zich vertalen in handelen.(Politiek)

* Christen zijn is niet gesloten, niet exclusief maar denkt en handelt altijd inclusief. (Politiek)

* Alles is genade laat ons dan genadig zijn naar anderen. (Noodzaak)

* De Geest sluimert in mijn ziel, mijn ego overschreeuwt hem al te vaak. (Zelfreflectie)

* God spreekt door mijn eigen taal dat lees ik tussen mijn regels. (Zelfreflectie)

* Ik wil vaak wel het goede doen maar ik ben niet altijd goed bezig. (Negatieve openbaring)

* De maatstaf tot het bepalen van wat “goed” is vind ik in Zijn geschriften. (Keuze)

* In de stilte van Zijn zwijgen schreeuwt Hij mij Zijn liefde toe. (Ervaring)

* Twijfel is de grondtoon van mijn klein geloof. (Ervaring)

* De grootste lastposten voor God zijn de theologen die voor Zijn voeten blijven lopen. (Ervaring)

* Er zijn tien geboden niet door mij bedacht, houd je aan de eerste twee en je vervult de andere acht. (Poëzie) Larry Norman

* Jezus’ verlossingswerk is universeel geldig voor iedereen in tijd en ruimte ongeacht seksuele geaardheid, ras of welk geloof dan ook. (Ironie)

* Het is Zijn Geest die me uiteindelijk inzicht geeft in mijn eigen gebreken.(Contemplatie)

* Het is dezelfde Geest die me de weg wijst naar een betere bestemming dan ik zelf voor mogelijk houd. (Contemplatie)

* Wat ik vandaag voor “waar” aanneem kan ik morgen weer verwerpen. Dat is geen zwakheid dat is voortschrijdend inzicht of het was een grote vergissing en vergissen mag. (1e wet van de assertiviteit)

* Christus is voor ons gestorven omdat wij het paradijs hebben bedorven. (Actueel)

* Rutte liegt nooit hij vertelt altijd maar de halve waarheid. Dat is het “half truth” tijdperk. (Actueel)

* Het slechte zit niet in de dingen maar hoe de meeste mensen zingen. Regelmatig overstemt de een de ander. (Publiek debat)

* Verklaart men mij om mijn geloof voor gek dan ben ik de dwaas die waarheid spreekt. (Satire)

* Bach gaf ons in zijn werk een muzikale Jacobs ladder om naar de hemel op te stijgen. (Smaak)

* Larry Norman is the “Pre-millennium Kierkegaard met een rock gitaar.” Trip Fuller. (Ironie)

* Bonhoeffer is ons te vroeg ontvallen. Wat hij naliet moet bestudeert vertaalt en blijvend beoefend worden.(Actueel)

* In elke gemeenschap is er altijd wel een Haan die koning kraait, nooit een kip.(Satire)

* Geloof is een wilsdaad niet iets wat je zomaar overkomt.(Zelfwerkzaamheid)

* Gods Geest komt je niet zomaar aanwaaien. (Zelfwerkzaamheid)

* Als er op de deur geklopt wordt moet je hem namelijk nog wel opendoen.(Actie)

* Als de meeste van deze drie geloof, hoop en liefde, uiteindelijk toch de liefde is dan is alles liefde, dan is God liefde. (Logica)

* Als pastoor of predikant zich seksueel aan een medemens vergrijpt mag die daad nooit verjaren. Het seculiere recht moet dan gewoon zijn loop hebben.(Gerechtigheid)

* Wanneer je de ezel hoort spreken weet je dat Bileam niet ver meer uit de buurt is. Als Bileam niet op de ezel zit weet je dat de ezel ruzie heeft met zijn berijder.(Grap)

* Ook een popsong kan ons troosten.(Constatering)

* Luisteren is de grondtoon van het bidden. (Advies)

* Vloeken in de kerk moet. (Twijfelgeval)

* Als het even kan moeten we verder tellen dan 144000! (Legio)

* Engelen bestaan, zijn zelfs onder ons maar zonder vleugels. Hebben vaak hun Hemelse heerlijkheid afgelegd om hier te kunnen overleven. Ik sta namelijk niet voor de mensen in.(Absurd)

* Als wij ,volgens Darwin, van de beesten komen is de mens het meest bloeddorstige dier in het universum en in staat om een aarde en al wat daarop is totaal de vernieling in te werken. Zijn wij door God geschapen wezens dan zijn wij de diepst gevallen species op deze aarde. (Creationistisch dillemma)

* De grootste ontwrichtende kracht van het digitale domein is de sociale media.(Kudos)

* De wereld heeft meer zachtheid nodig. (Feit)

* Geef de keizer wat van de keizer is geldt niet alleen voor de privé persoon. (Feit)

* Wij rijke westerlingen maken ons dagelijks schuldig aan vluchtelingen. (Feit)

* De mens is als enige soort in staat meer bevuiling achter zich te laten dan zijn eigen uitwerpselen. Kom daar maar eens om in het dierenrijk. (O ironie)

* Laat ons voortaan biddend luisteren naar elkaar. (Geloof)

* Houd je lamp brandend ook als het feest nog niet begonnen is. Je weet nooit wanneer het een aanvang neemt. (Geloof)

* Ik zie soldaten dobbelen om zijn kleed met bloed besmeurt maar niemand wacht er op zijn beurt. (Geloof)

* Vandaag begint de verwijdering van mijn eigen balk. Hopelijk kan ik morgen weer alles goed zien. (Geloof)

* Oordeel niet maar tel tot tien en bepaal dan pas wat je hebt gezien. (Geloof)

* “Ik Ben Is” weeft het canvas van de tijd. Ook al ben ik soms het zicht op Hem volkomen kwijt. Ik weet dat Hij er is. (Geloof-vertrouwen)

* Als de laatsten de eersten zullen zijn zit de hemel nooit te vol. (Geloof)

* De appel valt nooit ver naast het vijgenblad. (Ironie)

* Als de schilder componeert met kleur, de kok met smaken, de componist met noten dan is God het schilderij, het gerecht en de symfonie tegelijk. Alles in al dus.(Geloof)

* Uit de mond van kinderen klinken profetieën, tot op de dag van vandaag. Je moet wel heel goed luisteren. (Opvoeding)

* Hoe dwaas de nar mag lijken, hij is niet gek.(Politiek)

* Als je denkt dat God je vader is, dan is Hij dat ook. (Geloof)

* Als je denkt dat God een energie is, dan is Hij dat ook.(Geloof)

* Niets is wat het lijkt. (Ervaring)

* Pas als de maskers worden afgezet begint het werkelijke gesprek. (Ironie)

* Bekijk niet alles door je eigen bril. Zet ook eens een andere op. (Ervaring)

* God wacht buiten tot je jezelf op een kier hebt gezet. (Geloof-ervaring)

* God heeft geen begenadigde sprekers nodig één stotteraar voldoet voor Hem. (Geloof)

* Tijd is een schuivend venster, Zijn liefde een open deur. (Geloof)

* Zonde is het als je je doel mist. Als je je doel mist is dat zonde. (Constatering)

* Een ander vergeven is menselijkerwijs onmogelijk. Maar alles is te leren. (Vorming)

* De wens is de vader van de gedachte...waar is de moeder dan de moeder van? (Zomaar een vraag)

* Soms zo blij als iemand gewoon maar naast me zit en niets zegt. (Verlangen)

* Je zult toch maar in de put zitten en er is geen scharlaken koord van Rachel of Jacobsladder. (Verlegen zitten om)

* Water in wijn veranderen is geen heel groot wonder, het gebeurt nog elke dag, alleen het duurt wat langer dan op de bruiloft te Kana. (Feit)

* Je mag dan lid zijn van de blauwe knoop, geen druppel alcohol willen drinken feit is wel dat het eerste wonder dat verricht werd op een bruiloft plaatsvond. (Feit)

* Je hoeft alleen maar te geloven in een liefde die tot op de bodem gaat. (Ervaring)

* Tot drie keer toe ontkende Petrus hij herpakte zich en bouwde de kerk. Maar daar kraait geen haan meer naar. (Constatering)

* De veilige ruimte wordt steeds kleiner. Daarom graag anderhalve meter afstand.(Wens)

* Als bidden lijkt op het dagelijks briefjes in de klaagmuur stoppen is dat nooit zo bedoeld.(Communicatie)

* Het bidden is er om mij te veranderen, mij te doen groeien in de richting van de Heer. (Communicatie)

* Christus mag dan naar de hemel zijn opgevaren, de armen hebben we nog steeds bij ons. Werk aan de winkel dus. (Taakaanvaarding)

* Laat ons voortaan luisterend bidden voor elkaar. (Medemenselijkheid)

* God is niet te vinden in een priemgetal, enkel in de som van het delen. (Logica)

* De waarde van je geloof wordt niet door God gemeten. Een groot of klein geloof is enkel door mensen in het leven geroepen. (Neo liberale theologie)

* Een ware pelgrim ziet af van luxe, gadgets, verslaving aan verzamelen van spullen, en focust op het maken van herinneringen, verzamelen van ervaringen leeft zijn geloof en handelt dienovereenkomstig.
Raad eens. . . ik ben nog lang geen ware pelgrim. (Zelfreflectie)

* Als de taal de verkeerde kant op gaat volgt onherroepelijk ook het handelen. (Angela Merkel) (Wijsheid)

* Liefde overstijgt tijd en ruimte, stilte overstijgt de zwijgzaamheid. (Communicatie)

* In de zwijgzaamheid vindt de ontmoeting werkelijk plaats. (Communicatie)

* Integriteit is het juiste doen, ook als niemand kijkt. (C.S. Lewis)

* Als we iets onrechtvaardig vinden moet er ook iemand zijn die recht spreekt. (Moraliteit)

* Geld maakt dat mensen niet meer zuiver denken. (Bram Vermeulen)

* Sinds de uitvinding van de tekstverwerker is het aantal boeken drastisch toegenomen. Omgekeerd evenredig is het aantal handgeschreven boeken drastisch afgenomen. (Communicatie)

* Ik dicht mijzelf in jou als hoogste vorm van kunst opdat ik dichter bij je ben. (Liefde)

* Als je “Ja” zegt tegen een ander wees er dan ook zeker van dat je geen “nee” zegt tegen jezelf. (Liefde)

* Als je moet wachten tot je een ons weegt wordt je vast en zeker honderd gram. (Geduld)

* Dat er sprake is van een markt in het onderwijs is nog steeds een gotspe.(Zorgwekkend)

* Door het gebruik van internet is de ironie onvindbaar geworden. (Google error)

* God is overal te vinden. (Zoekplaatje)

* De duivel is een parasiet die slechts overleeft op mensen. (Waarheid)

* Met vallen en opstaan wordt je wijs. (Gezegde)

* Met een groothoeklens wordt ieder huis groot. (1e Wet van makelaardij)

* Goed zorgen voor de ander is als zorgen voor jezelf. (Positieve wederkerigheid)


‘Twentyseven years of age’

Outtakes on the floor
let that tape keep rolling
memory might be too short
fading out before midtune
as we hear the sound of silence
rolling in

printing a record wasn’t easy at those times
pressing vinyl in the cutting room
one white label hitting the charts
while the ink still wasn’t dry
and the bands were pretty comatose
at the age of twenty-seven
alle those youngsters bound for heaven
May this poem honor them


Alexandre Levy – 1892
Louis Chauvin – 1908
Robert Johnson – 1938
Nat Jaffe – 1945
Jesse Belvin – 1960
Rudy Lewis – 1964
Joe Henderson – 1964
Malcolm Hale – 1968
Dickie Pride – 1969
Brian Jones – 1969
Alexandra – 1969
Alan ‘Blind Owl’ Wilson – 1970
Jimi Hendrix – 1970
Janis Joplin – 1970
Arlester ‘Dyke’ Christian – 1971
Jim Morrison – 1971
Linda Jones – 1972
Leslie Harvey – 1972
Ron ‘Pigpen’ McKernan – 1973
Roger Lee Durham – 1973
Wallace Yohn – 1974
Dave Alexander – 1975
Pete Ham – 1975
Gary Thain – 1975
Cecilia – 1976
Helmut Köllen – 1977
Chris Bell – 1978
Zenon de Fleur – 1979
Jacob Miller – 1980
D. Boon – 1985
Alexander Bashlachev – 1988
Jean-Michel Basquiat – 1988
Pete de Freitas – 1989
Chris Austin – 1991
Joey Cigainero – 1991
Dimitar Voev – 1992
Mia Zapata – 1993
Kurt Cobain – 1994
Kristen Pfaff – 1994
Richey Edwards – 1995
Stretch – 1995
Fat Pat – 1998
Freaky Tah – 1999
Kami – 1999
Rodrigo Bueno – 2000
Sean Patrick McCabe – 2000
Maria Serrano Serrano – 2001
Jeremy Michael Ward – 2003
Jonathan Brandis – 2003
Bryan Ottoson – 2005
Davor ‘Moskri’ Bobi? – 2005
Valentin Elizalde – 2006
Orish Grinstead – 2008
Achik Spin – 2010
Amy Winehouse – 2011
Richard Turner – 2011
Nicole Bogner – 2012
Sahara Davenport – 2012
Soroush ‘Looloosh’ Farazmand – 2013
Slada Guduras – 2014
Tomas Lowe – 2016
Thomas Fekete – 2016
Anton Yelchin – 2016
Kim Jong-hyun – 2017
Fredo Santana – 2018

bron (wikipedia)Opstanding.

Hij werd wakker van trompetgeschal. Op wonderbaarlijke wijze opende zijn graf zich op de klanken van dat signaal. De aarde loste op boven hem en het deksel van zijn kist sprong los.
Hij stond op uit zijn kist en hij keek om zich heen. Het felle licht verblindde even zijn ogen maar toen hij gewend was zag hij om zich heen een nieuwe wereld.

Naast hem zag hij nog een graf dat zich als vanzelf opende. Het werd een drukte van belang daar op de opstandingsplaats.
Omgekeerd evenredig aan het verdriet waarmee hier in al die eeuwen de doden gebracht waren ontstond er nu een hemelse vreugde die nog nooit eerder vertoont was. Intussen ging de bazuin maar door en maakte alle doden wakker. Het leek alsof een film werd teruggedraaid en dat wat door de tijd tot stof vergaan was zich weer terug voegde tot mensengedaantes maar nu in een totaal andere hoedanigheid.

Dit had niets met de boeken van Bram Stoker te maken. Dit was de vervulling van de profetieën uit de bijbel. Zal vast en zeker Jezus terug op aarde zijn, was zijn overweging en hij begon direct aan zijn zoektocht. Lopend door de winkelstraten bekeek hij zijn spiegelbeeld in de etalageruiten. Hij was zeer verrast over wat hij daar zag. Een nieuw lichaam, botten en spieren, gekleed in een wit linnen gewaad. Schoon,rein,prachtig om te zien en toch zo gelijkend op wat er eens bij wijze van zaad in de bodem was gelegd. In elk geval was zijn tijd gekomen,zijn verheerlijkt lichaam zat hem als gegoten en hij voelde zich sterker worden bij elke stap die hij zette.

In de verte zag hij een lichtplek aan de horizon. Daar moet ik heen, daar zal Hij zijn. Er liepen nog veel meer mensen zoals hij , gekleed in witte gewaden en allemaal liepen ze af op diezelfde lichtplek. Hij herkende oude buurtgenoten,vrienden ook.

Er groeide bij hem het besef dat het grote nu eindelijk gekomen was. De voleinding van de wereld had inmiddels plaatsgevonden.
Zou het kwaad dan voorgoed verdwenen zijn? Vroeg hij zich af.
Hoe lang zou ik in de grond gelegen hebben en dood geweest zijn?
Maar de tijd had geen vat meer op zijn lichaam en hij kon de gedachte eraan moeiteloos loslaten. Ze pasten niet meer bij zijn nieuwe vorm. Dat alleen al versterkte het gevoel van bevrijding, terwijl hij toch al tot nieuw aanzijn was geroepen. De bazuin schalde nog steeds. Als een langerekte toon leek het de lucht te zuiveren. Het allerlaatste restje donkerte leek daarmee verdreven te worden.
Hij herkende oude gebouwen terwijl de tijd ook de stad een ander gezicht had gegeven. Hij wist weer precies waar hij was. Daar om de hoek stond het beeld. Rechtdoor lopen kom ik bij Zijn kerk. Ik ben benieuwd wat daar nu nog van over is. Dan houdt hij halt voor de twee groene deuren. Ze zijn open en hij hoort stemmen binnen. Er wordt gelachen en opgestane mensen omhelzen elkaar om het weerzien en dringen aan om vooral toch snel op weg te gaan naar die lichtplek aan de horizon. Ze hebben het ook gezien, dringt het tot hem door en hij sluit zich aan bij de lange rij. Zover hij zien kan lopen ze allemaal naar dat ene punt. Vreugdevol om de aanvang van de eeuwigheid, de voleinding van de wereld en de naderende ontmoeting met hun Heer en Heiland Jezus Christus. Dan schrikt hij wakker.

Ik ga nu echt vertrekken.

Ik ga nu echt vertrekken
dus geef me maar m’n hoed
Mijn jas die pak ik zelf wel
adieu het ga je goed
Ik ben de laatste op het feest, kijk niet meer om
En wat geweest is is geweest

Mijn streep heb ik getrokken.
Ik moet er echt vandoor
ik zet een wissel om
en volg een ander spoor
Ik ga nu weg ik ben de laatste op het feest, kijk niet meer om
En wat geweest is is geweest

Wanneer ik uit het raam kijk
en zie de zwarte nacht
dan weet ik dat hij terugkomt
en dat ik op hem wacht
Ik ben de laatste op het feest, kijk niet meer om
Want wat geweest is is geweest

Je gaat door diepe dalen
soms voelt het even rot
je blijft wachten op een antwoord
je blijft hopen op een god
Heb jij misschien een antwoord
dan is dit wat je moet doen
je moet vertellen wat je weet
en niet je tijd verdoen

Ik kan de trein nog halen
Ik loop op het station
Ik wacht nog op de conducteur
Ik sta al op ‘t perron
dus als je meer weet dan een ander
Dan is dit wat je moet doen
ga op weg doe je verhaal
En red ons allemaal
Ik ben de laatste op het feest, kijk niet meer om want. . .
Wat geweest is is geweest

Ik doormde dat ik speelde op het midden van een wolk
Rutte en De Jonge gaven prikken aan het volk
Ik viel door een gat in de hemel verliet de zaal voorgoed
En toen ik terug op aarde kwam stond ik in Hellevoet-Sluis-Niet-Pluis.

De laastste aardverschuiving scheurt het land vannacht
De Westerschelde schraapt zijn keel terwijl de Noordzee lacht
De grond begint te schudden het land golft op en neer
En van de zee gestolen land is er opeens niet meer
Want Flevoland verdween vanzelf de wind nam Dronten mee
En alles wat nog over was verdween weer terug in zee

Er loopt een man over het water Herman staat nog aan de kant
Hij zet zijn voeten op de golven er is vast iets aan de hand
Hij roept de jongste vissen boven en zijn vrienden staan versteld
Hebben nog niet in de gaten dat hun haren zijn geteld

Ik hoor een oude man Jaïrus huilen als een wolf bij volle maan
Omdat zijn dochter hem al stervend veel te vroeg is voorgegaan
Hij kust de beide natte voeten valt wanhopig op de grond
Met op zijn lippen maar één bede. God, maak mijn kind gezond.

Er gaat een timmerman naar binnen komt weer naar buiten met het kind
Een wonder is hier zo voltrokken er is niemand die dat lastig vindt
Ik zie een Rabbi op een ezel wordt hier als koningszoon onthaald
En de massa heeft niet in de gaten welke prijs hij straks betaalt

De nagels slaan genadeloos de nagels door zijn hand
Het kruis wordt overeind gezet zijn bloed omhelst dit land
Een moeder scheurt haar kleren dit zwaard snijdt door haar ziel
Zo wordt haar zoon dus toch die steen waar een ieder over viel

Soldaten zijn het zat en willen graag naar huis
maar werpen eerst het lot daaronder bij het kruis
Ze spelen om zijn kleed met bloed besmeurd
En niemand wacht er op zijn beurt

Twee dieven hangen naast hem aan het hout
Een schaamt zich dood de ander laat het koud
Hij scheldt en vloekt en schreeuwt het uit
Red toch jezelf man maak eens wat geluid. . . .

‘Eloi, eloi, Lama Sabachtani.’

Ik ga nu echt vertrekken
dus geef me maar m’n hoed
Mijn jas die pak ik zelf wel
adieu het ga je goed
Ik ben de laatste op het feest, kijk niet meer om
En wat geweest is is geweest
Een gesprek


(Een gesprek tussen God en Noach voorbij tijd en ruimte)

“Die man daar, die Noach, die is echt knettergek geworden. Weet je waar hij mee bezig is? Hij bouwt een boot! Een boot!, zeg ik je. Hier op deze plek?
Wie bouwt er nou hier een boot? Weet je wel hoe ver de zee hier vandaan is? Op meer dan zeven dagen loopafstand! Knettergek zeg ik je!
Compleet doorgesnoven is die gast. Ik weet echt niet wat hem bezielt. Morgen ga ik naar hem toe en probeer hem om te praten. Dit is toch waanzin en hij zet ook nog eens zijn hele familie voor gek! Daar ga ik een stokje voor steken. Wat een viruswappie is dat ,die Noach. Gelooft dus echt in complottheorieen.”

“Ach, maak je toch niet zo druk. Noach volgt enkel maar zijn hart of zijn God. Hij doet er toch niemand kwaad mee. Als hij nou zo graag een boot wil bouwen. Laat hem toch, maak er niet zo’n probleem van. Het is toch zijn keus. Of had jij soms zelf een boot willen bouwen. Ben je jaloers of zo?”

“Pap, hoe lang wil je deze planken hebben? Maak ze allemaal maar precies even lang ongeveer twee el. We hebben ze nodig voor de deur die hier moet komen. Als je klaar bent roep je me maar ik ga nu eerst bidden.”


“God, U heeft me wel een verrekt lastige klus gegeven. Iedereen verklaart me voor gek. Ze denken allemaal dat ik waanzinnig ben geworden. Mijn meeste vrienden zijn al afgehaakt nog voor ik maar heb kunnen vertellen waarom ik de boot bouw. Is er echt geen andere manier?”

Nee, Noach, er is geen andere manier. Je zegt het zelf al, de meeste vrienden haken al af voor je je verhaal hebt kunnen doen. Diezelfde ervaring heb ik ook. Dat dreef mij tot het grote zwijgen. Het is helemaal niet dat ik niet wil spreken maar indien ik het al zou doen? De mensen zouden me niet eens geloven. Zo vol zijn ze van zichzelf, hun eigen gelijk, hun eigen dagelijkse beslommeringen. En tijd maakt ook niet uit hoor de mens verandert niet ten diepste.

Zowel vroeger als vandaag de dag zijn de mensen in de kern hetzelfde gebleven. Ze draaien om hun eigen as en wanen zichzelf het middelpunt van het bestaan. Alles draait om hen. Weet je Noach, ze zijn niet eens meer in staat om van zichzelf af te zien. Ze streven persoonlijk geluk na met voorbijgaan aan goed beheer van natuur en milieu. Goede zorg voor de dieren en werkelijk rechtvaardig omzien naar elkaar. In plaats daarvan rennen ze dagelijks mee in een ratrace naar meer rijkdom, luxe, comfort en decadentie.

Kijk bijvoorbeeld eens naar die periode van Mozes in Egypte. Tien plagen hielden die farao niet eens tegen. Telkens kwam hij terug op eerder gedane beloftes of kwam ze gewoonweg niet na. En meneer Bregman maar beweren dat de meeste mensen deugen. Waar hij dat vandaan heeft gehaald is me nog steeds een raadsel. Maar dat is, bedenk ik nu, geen goed voorbeeld want het is nog niet gebeurd. Daar kun jij niets aan doen, maar ik had het kunnen weten. Sta immers boven tijd en ruimte. Maar goed je hebt nu in elk geval wel een idee.

Ja, maar God, u had toch best in kunnen grijpen? O, Denk je dat echt Noach? Ik ingrijpen in het menselijk domein? En hoe dacht jij dan dat mensen zouden reageren? Met hun talkshows in een mum van tijd gevuld met ‘deskundigen’ om ‘duiding’ te geven aan de rampen die zich voltrekken? Nee, Noach, direct ingrijpen heeft de mensheid nog nooit ook maar één el op laten schuiven richting het goede. Het moet veel subtieler. Ze moeten zo liefdevol benadert worden dat ze op elk moment in de veronderstelling verkeren dat ze zelf de regie hebben. Daar is de mens namelijk heel gevoelig voor. Voor het voeren van zijn eigen regie. Daarin lijkt hij ook zo op mij. Daarin heb ik de mens ook bijna goddelijk gemaakt. En weet je, Noach, het kon ook niet anders. Het heeft alles te maken met ‘vrije wil en liefde’”


“Dat moet u me even uitleggen God. Dat snap ik niet helemaal.”
“Echte liefde is onvoorwaardelijk, vrijwillig en wederkerig. Naast geloof en hoop is de liefde de grootste van deze drie. Maar dit terzijde. Zodra er een derde component bijkomt gaat het mis. Dan kan er jaloezie ontstaan of de leugens doen hun intrede. Of op zijn minst het gebruiken van halve waarheden in de wederzijdse omgang met als onvermijdelijk gevolg een verstoring of liever gezegd een vertroebeling van de liefde. Het eens zo zuivere raakt vervuild. Er dringt zich een voorwaardelijkheid op die zich tussen twee geliefden in manoeuvreert en daarmee een obstakel vormt voor die zuiverheid die ware liefde toch kenmerkt.” “Uh, God, ik geloof niet dat ik deze uitleg helemaal kan volgen. Kunt u iets specifieker zijn?”
“Ga je eigen gevoelens maar eens na. Jij houdt van je vrouw nietwaar?” “Ja zeker onnoemelijk veel zelfs.” “En je vrouw houdt ook van jou ,is het niet?” “Ik weet zeker dat ze van me houdt, ja.” “Daar ben je volkomen zeker van?” “Ja, God, daar ben ik zeker van.” “Leg me dan eens uit waarop jij die zekerheid baseert.” “Nou in de eerste plaats heeft ze het zelf gezegd dat ze van me houdt. We zien het in elkaars blikken, we leven samen en dat voelt goed.” “Ah, Dat voelt goed, zeg je. Blijf daar eens bij als je wil.” “Wat voelt er dan allemaal goed?” “Nou, we kunnen lezen en schrijven met elkaar. We hebben aan een half woord genoeg om te begrijpen wat de ander bedoelt, wat de ander verlangt. En dat geeft een gevoel van thuiskomen, van veiligheid en vertrouwdheid.” “Dus?” “Dus kies ik elke dag weer opnieuw voor haar.” “Is er iets of iemand die je er toe dwingt om voor haar te kiezen?” “Nee, ik kies geheel vrijwillig.” “Ok, en wat zou er gebeuren als een andere man zou proberen haar te verleiden. Bijvoorbeeld door een onwaarheid over jou te vertellen. Je verdacht maken , je loyaliteit jegens haar in twijfel trekken. En je zou zien dat ze daar gevoelig voor zou zijn?”” Dan zou ik, denk ik jaloers worden en ook boos op die andere man.”” Maar zou je dan nog vrij en onbevangen voor haar kunnen kiezen?” “Uh, wanneer ik haar vergeef wel ja.” “En hoe essentieel is dat vergeving schenken dan voor jullie relatie?” “Ik denk dat zonder vergeving de relatie gedoemd is stuk te lopen. Het vertrouwen is immers beschadigd. De liefde zoekt zichzelf niet, dus dan ook niet, maar ze is intussen wel bezoedeld. En zolang ik niet in staat ben tot vergeven blijft het als een smet op onze liefde zichtbaar. Het zit in de weg. Het verstoort zo gezegd de relatie.”

Ok, heldere analyse van je Noach, luister nu eens naar die van mij.
“Toen ik de hemel en aarde maakte en alles wat daarop en daarin is was alles nog goed. Ongebroken, onbezoedeld was daar die aarde ,de dieren, het plantenrijk en de zeeen met het leven daarin. Als laatste maakte ik de mens. Als een soort kroon op mijn werk. Tenminste zo had ik het bedacht. Daarbij moest de mens naar mijn evenbeeld worden. We zien er natuurlijk niet hetzelfde uit maar hetzelfde streven naar volmaaktheid moest deel uitmaken van wie ze zouden zijn. Ik ben immers volmaakt goed en in mij huist totaal geen kwaad. En. . . .luister je nog? Hé Noach, luister je nog?

Palmpasen.

Intocht in Jeruzalem- Giotto.
Zeg eens ezel waar kom jij vandaan?
Ik hoorde je zojuist nog praten tegen die meneer daar op je rug.
Mensen langs de kant rukken takken van de bomen gooien mantels op de weg.
Zodat jij eroverheen kunt lopen. Wat bezielt de mensen toch?
Heb jij enig idee waarom iedereen zo hosanna zingt?
Terwijl wij hier nu toch al flink wat uren staan.
Zien ze die man daar als verlosser of als politiek activist?
Zal hij de bezetters van dit land uit zijn tempel slaan?
Of is zijn strategie volledig anders, niet van hier?
Want zeg nou zelf een triomftocht maak je toch niet zo maar op de rug van een willekeurig dier, laat staan een ezel.
Terwijl de mensen zelf de grootste beesten zijn maar een ander dragen naar een rustpplaats is teveel gevraagd.
De meeste mensen deugen wordt er wel beweerd maar ogenschijnlijk heeft de mens in al die eeuwen oorlog en zoveel doden verder niets geleerd.
‘Gevangen in het spel van geldelijke belangen verglijdt het mensdom van zijn wieg tot aan zijn graf in één langgerekte doodsstrijd.’; aldus filosofen.
‘Er is geen God, er is geen lot enkel maar de rede en wat niet empirisch wordt bewezen is naar het rijk der fabelen verwezen.’
Een ding wil ik hier nog zeggen en dan hou ik er over op.
Dat kruis daar op die heuvel kost straks ‘de slang’ zijn kop.


%d bloggers liken dit: