Pinksterpoezie.

Vandaag sta ik op heilige grond
er staat een struikje in de fik
het wil maar niet verbranden
het meest verbaasd ben ik
ik doe mijn schoenen uit
en kniel eerbiedig neer
'Ik ben' is hier aanwezig
ik wacht in stilte
zwijg een woordeloos gebed
omdat ik weet dat Hij het is
die mij in tijden ruimte heeft gezet
Hij spreekt een onbekende taal
wanneer Hij met Zijn woord
mijn ziel verlicht, mijn denken sterkt
en uit genade mijn zo klein geloof
volkomen in mij werkt.

Pinksteren 2022

Pinksteren 2022

Je zult toch maar de Geest hebben
tongen als van vuur
branden in je hoofd
willen enkel maar naar buiten
willen het verschil gaan maken
tussen hartelijk en harteloos
tussen rotsvast en brekend broos

Je zult toch maar de Geest krijgen
tranen brandend achter mijn ogen
zoeken een uitweg langs mijn wimpers
willen schitteren in Zijn licht
willen enkel maar naar buiten
willen het verschil gaan maken
tussen harteloos en hartelijk


Je zult toch maar de Geest voelen
als de wind tussen de bladeren
die op hun beurt ontegenzeggelijk
Gods hoorbare stem vertolken
Hij komt mij tegemoet hier in dit aardse
het is in het ruisen van de wind
dat ik mij stom weet, sprakeloos
doelloos dwalend,mijn weg hervindt.


Je zult toch maar de Geest ontvangen
als dronken lijkend van de wijn
terwijl je broodnuchter weet waar je moet zijn
in Zijn lichtkring, Zijn nabijheid, in Zijn hof.
Zachtjes zingend in die nieuwe taal, woordloos prevelend,
Zijn lof.Groene energie-poezie

Bron:google

Steek je stekker in mijn neusgaten.
Voedt je met mijn spanning en laadt je op.
Om daarna je krachten weg te laten vloeien
In een langzaam uitgemeten tijd.
Er is stroom genoeg
Zolang de zon schijnt, de wind waait, de regen valt.

30 mei 2022.
J.d.V.


Laten wij ons matigen-poezie

De deugd gaat in het midden-bron Google
Laten wij ons matigen.
In ‘t gebruik van agressieve taal.
Niet te snel een oordeel vellen of ongenuanceerde leugens rondvertellen.
De wereld heeft meer zachtheid nodig en minder leeg kabaal.
Het leven is al moelijk zat, gaat nooit vanzelf.
Elke dag heeft zo zijn eigen prijs en alles heeft zijn uur en tijd.
Zoals ieder onbezonnen woord een ander kan verwonden kan één woord van liefde dat duwtje in de goede richting zijn.
Maken dat wij eindelijk het licht weer zien dat uit de duisternis bevrijdt.
Lobi

29 mei 2022Kerkscheuring- poezie

Bron:google
Het is een mannending
Waar ik ook lees en kijk in elke vorm van orthodox geloof zijn het de mannen die het er voor het zeggen hebben.
Vrouwen wordt een marginale rol toegekend.
Ik heb slechts twee vragen.
Wat is het evangelie anders dan de boodschap doorgeven van de opgestane Christus?
Daarover zijn we het eens.
Dan mijn tweede vraag.
Wie verkondigden als eersten deze boodschap en brachten die bij de vrienden van Jezus?
Aha!


Roomskatholiek?
een mannending
gereformeerd?
een mannending
boedisme?
een mannending
islam?
een mannending
esoterie
een mannending
mormoon
een mannending
jehova’s
een mannending
christelijk gereformeerd?
een mannending
Staatkundige gereformeerde partij?
een mannending
Vrije evangelischen?
een mannending
oud gereformeerden?
een mannending
Vrijgemaakten
een mannending
7e dag adventisten
een mannending
apostolische broederschap?
een mannending
Moet ik nog verdergaan?


Alleen te zijn-poëzie

Alleen te zijn in tijd en ruimte
en te staan tegenover mijn God
Dat is waar het uiteindelijk op neer komt.
In aanbidding of in angst voor straf
maar altijd rustend in Genade


Alleen te zijn hier in de stilte
en te bidden tot mijn God
Dat is waar het uiteindelijk op neerkomt
In verwondering of in woede
maar altijd rustend in Genade


Allen te staan in alle stormen
en te vechten met mijn God
Dat is waar het uiteindelijk op neerkomt
In verbittering of haat
maar altijd rustend in Genade


Alleen “te zijn” met de “Ik Ben”
die Jahweh, schepper van mijn eerste uur
Dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait
In liefde, als geliefd kind van Hem
en altijd rustend in die bevrijdende Genade

%d bloggers liken dit: