GEDICHTEN.

PIANIST

Zoekend naar de harmonie

verborgen in de tijd

tel ik een vierkwartsmaat vooraf

beroer de wit en zwarte toetsen

breng vanuit de chaos

een melodie tevoorschijn

die ik nog nooit gehoord heb


“Geld zij met ons”

zegt de rijke.

“Hoeveel heb je?”

vraagt de arme.

“Meer dan genoeg.”

zegt de rijke.

“Heb je zorgen?”

vraagt de arme.

“Meer dan me lief is.”

zegt de rijke.

“Heb jij zorgen?”

vraagt de rijke.

“Meer dan genoeg.”

zegt de arme.

“Maar onbelast,

onvermogend

bovendien . . . ik ben gezond!”

“Kijk daar komt de rabbi,

zou hij rijk zijn?”

zegt de arme.

“Weet ik niet,

vraag het hem.”

zegt de rijke.

En de rabbi zegt tegen de rijke

“Geef alles wat je hebt

aan de armen en

God zij met u!”

Vrij naar Handelingen 20 vers 35

Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”


Verliefden tussen doden (naast het graf van soren kierkegaard)

Op het kerkhof in de stad

Is het een drukte van belang

Men komt hier meestal bij mooi weer

Om te vrijen op het gras

Elkaar te kussen op de wang

Verliefden tussen doden

Slaan hier dagelijks hun slag

Ik hoor haar fluisteren in zijn oor

Lieveling durf jij te kussen naast dit graf

Of sterker nog bemin mij in het aanzicht van de dood

Pas dan zal ik het zeker weten

Je liefde voor mij is levensgroot

Nooit bij het donker van de nacht

Altijd in het lichtste licht

Slaan de verliefden tussen doden

de dood met rake klappen in’t gezicht.

En als de rust is weergekeerd

De geliefden huiswaarts zijn gegaan

Denk ik aan die oude filosoof die op afstand zijn geliefde heeft bemind

Wat als hij zijn regine niet had laten gaan

Wat als hij haar had durven kussen

Bij deze volle maan?Diep in haar hart

Bleef de kamer gesloten

Verlangens voor altijd  diep weggestopt

Herinneringen aan wat was

Gesprekken met haar liefste tegenover

Vragen aan hem voorgoed opgekropt

Verdriet en spijt over wat ooit had kunnen zijn

De zoetste momenten de ondraaglijkste pijn

Voor haar  nooit 

De vreugde van het samenzijn

Met de liefde van haar leven

Die kamer in haar hart

Is gesloten gebleven

Zoals de brief ooit ongeopend bleef

Hoe goed bedoeld deze ook was

Maar zoals de inhoud  haar nooit bereikte

Bleef ook die  liefde voorgoed  onbereikbaar

Als schepen in de nacht 

passeerden zij  elkaar

maar hun koers divergeerde 

Was van te voren al voor hen bepaald.


%d bloggers liken dit: