Existentieel tekort.

Uit-De wereld van Sophie-Jostein Gaarder
Existentieel tekort

Mijn existentieel tekort is mij in mijn kinderjaren
afdoende ingewreven.
Niet door een liefdevolle God, zijn geslagen Zoon,
of onnavolgbaar door Zijn Geest.
Maar door gebroken medemensen
Die geloofden in 't gelijk dat elk van hen zich in een wereldwijde kerk had toegeëigend.
De orthodoxen nog het meest.

Telkens als ik omzie en terugdenk aan de tijd dat ik vol jeugdig vuur mij
aan mijn Herder wijdde.
Ontvouwt zich diep in mij een dal van dorre beenderen.
Alsof de profetie daarvan mislukte nog voor zij uitgesproken was.

Terwijl ik zo graag wil geloven in die God die liefde is.
Zo vaak blijf verlangen naar dat spreken in een nieuwe taal,
in tongen sprekend, onverschrokken, inga tegen elke atheïst.
Die maar blijft verkondigen dat er geen god bestaat.
Zo doende met zijn eigen pathos dweept.

En daarmee indirect het falen van de mens om goed te doen, nog dikker onderstreept
dan welke gereformeerde ooit zal durven zeggen.
Ja, tegen beter weten in blijf ik al mijn vragen ,al mijn hopen en verlangens
voor Gods voeten leggen.
Geef ik mij over aan het waaien van Zijn Geest.

Wakker zijn als in ‘alert zijn’.

NRC-Woorden worden ‘woker’ en wekken weerstand op-zaterdag 8 januari 2022.Sibo Kanobana-taalwetenschapper.

Een citaat uit het artikel.

“Pas als er een woord voor is, bestaat iets.”

Ok daar gaan we.

Elf, Kabouter, Alien, God, Zeemeermin, Zeemeerman, Maanmannetje, Zandmannetje, Lhbtiq+.
Wit of moet ik zeggen ral-9010 omdat blank niet meer woke zou zijn?
Zwart of moet ik zeggen donker of gekleurd?
‘Pas als er een woord voor is, bestaat iets.’
Geloof , hoop en de meeste van dit alles is en blijft de Liefde. 1 cor 13 zei het al.
Niets nieuws onder de zon dus.
Stay woke.Blijf wakker , houdt je lamp brandende.

De wereld heeft echt meer zachtheid nodig.
Lobi.

Bidden is privé .

Hoe privé is bidden? Ikzelf beschouw het bidden als een van de meest intieme omgangsvormen met God. Anders dan in mijn jonge jaren heb ik er nu meer moeite mee om in een gebed een betrokkenheid op God te ervaren. Wat er is veranderd in al die jaren is dit.
Ik ben mijn persoonlijk gebed meer en meer gaan beleven als de intieme omgang met God. Daar hoeft en wil ik geen pottenkijkers bij. Zoals vroeger de biecht in beslotenheid van de biechtstoel werd afgenomen zo ervaar ik mijn bidden als iets tussen God en mij. In mijn jeugd speelde ook mijn ijdelheid een deel mee. Ik kende geen gène om bijvoorbeeld in kringgebed hardop mijn bijdrage aan de gebedskring te geven. Later in mijn geloofsleven ben ik daar veel meer moeite mee gaan krijgen. Alsof de woorden van Jezus over het in je binnenkamer bidden pas later zijn gaan leven voor me.
Iemand vergelijkbare ervaringen?
Overigens blijft bidden voor mij een lastig onderdeel van mijn geloofsleven.
Ik schreef daarom een poos terug een nieuw gebed dat iedereen zou kunnen bidden, gelovig of niet gelovig omdat ik het vermoeden heb dat er voor iedereen wel eens momenten zijn waarop men zou willen kunnen bidden tot ‘iets’ gewoon omdat men dan behoefte heeft om zich spiritueel te uiten.

Mijn gebed bezit geen woorden
Het behoeft ook geen cliche’s
Het betreed geen platgetreden paden
‘T is geen gebed van dominees

Mijn gebed woont in mijn hart
En het spreekt een eigen taal
Het is boven tijd verheven
Het vertelt een oud verhaal

Mijn gebed is eens begonnen
Zomaar midden in een zin
Het heeft angsten overwonnen
Nu zit er weer passie in.

Mijn gebed bemint de liefde
Zonder liefde ben ik niets
Elke hartklop of ademtocht
Komt die liefde dichterbij
Is die liefde daar voor mij

Mijn gebed is ook mijn wapen
In de strijd tegen de haat
En het heelt de diepste wonden
Mijn gebed komt nooit te laat

Mijn gebed is als een vlindert
Onzeker in de wind
Het is gehoord door duizend goden
En van een ben ik het kind

Mijn gebed kent geen ‘maniertjes’
Het maakt nooit goede sier
Mijn gebed beveelt demonen
En het jaagt ze ver van hier

Mijn gebed bemint de liefde
Zonder liefde ben ik niets
Elke hartklop of ademtocht
Komt die liefde dichterbij
Is die liefde daar voor mij

Mijn gebed verwacht nooit antwoord
Op de vragen over pijn
Mij gebed is puur gebed
Het wil gewoon gebeden zijnZelftesten

8 januari 2022


We zouden op bezoek bij een zieke vriendin. Voor de zekerheid een zelftest gedaan. Wel zo netjes.
Bleek ik positief te zijn. Afspraak met vriendin afgebeld. Afspraak met de GGD gemaakt voor een pcr test.
Belt een half uur later mijn lieve schoonzus op.
‘Ik heb even zitten googelen en nu wil ik weten heb jij een swab in een zilveren hoesje gekregen?’
‘Uh, Ja? Hoezo?’
‘Staat er een rode plus op het hoesje?’
De swabs liggen al in de prullenbak dus ik zoek even. Ik rommel wat en vind mijn swab terug.
‘Inderdaad een zilveren hoes met een rode plus erop!’
‘Daar was ik al bang voor! Dan heb je de verkeerde swab in je neus gehad. Die geeft namelijk altijd een positief resultaat. Het is een controleswab voor als je wilt zien hoe een test echt werkt.’
Nou dat weet ik nu dus! Ik gebruik een paar zware woorden die niet voor herhaling geschikt zijn en vraag me af hoeveel mensen op grond van dezelfde vergissing in quarantaine zijn gegaan, een GGD testafspraak hebben gemaakt en niet naar hun werk zijn gegaan tot duidelijk werd dat er helemaal niets aan de hand was met ze.
Het blijkt maar weer zo eenvoudig zijn die zelftesten dus niet.
Zelftest opnieuw gedaan met geschikte swab en wat denk je?
Niks aan de hand.
De gemaakte afspraak voor een pcr test laat ik gewoon doorgaan.

Trump-stumper.

7 januari 2022. 

Fakkeldragers heb je bij de olympische spelen wanneer het vuur vanuit Olympia naar de betreffende Olympische stad gebracht moet worden. In die zin zijn fakkeldragers niet bedreigend. Eigenlijk zijn ze dat ook niet, bedreigend. Ze zijn bedrogen, zonder dat zelf te weten. In die zin is de fakkeldrager voor de deur van Sigrid Kaag te beklagen, zielig en onwetend want hij heeft zich in de war laten brengen door de leidsmannen van FvD. Hij heeft zich laten bedriegen en is vervolgens anderen gaan bedreigen. Dat is kristalhelder.
Die leiders ontpoppen zich als heuse rattenvangers die het land wel even zullen verlossen van de ‘plaag’. ‘Er komen tribunalen’ is geen losse kreet geweest maar doelbewust uitgesproken om af te tasten waar de grens ligt en te kijken wie er iets tegen doet. Het is het gericht peilen van een reactie vanuit het establishment. Het is niets anders dan zuigen en provoceren tot er een onbesuisde reactie terugkomt. Vervolgens kan dan de slachtofferrol worden aangenomen en uitgespeeld worden naar de eigen achterban. Zo maak je reclame of moet ik zeggen , bedrijf je propaganda. Zo mobiliseer je het volk en zet je het aan tot daden waar jij als bestuurder op het pluche zeker je handen niet aan vuil wilt maken. Dat was helemaal niet je bedoeling. Want, net als pilatus de handen natuurlijk in onschuld kunnen wassen, dat is het grootste talent van deze mini Trump stumperds.

Ontvolging!

6 januari 2022

Na ruim een jaar twittergebruik is me duidelijk geworden dat het zuiver houden van mijn twitter tijdlijn een onmogelijke opgaaf blijkt.
Ondanks mijn zorgvuldige keuzes in wie te volgen is mijn tijdlijn toch volgelopen met berichtgeving en draadjes waar ik totaal niet op zit te wachten. Bovendien lijkt het wel alsof het algoritme dat achter het systeem schuilgaat op voorhand staat afgesteld op sensationele en tendentieuze berichtgeving. En daarmee wordt zelfs bij het meest weldenkende volksdeel de aandacht op de verkeerde onderwerpen vastgezet. Het werkt een beetje zoals reclames bij de ster. Pschologische principes worden daar gebruikt om de aandacht te prikkelen, vast te houden, aan te sturen, ergernis te wekken of anderszins te emoties te beinvloeden. Wanneer ik een gemiddeld debat bekijk dat in de plenaire zaal plaatsvindt verbaas ik mij over hoeveel bewinslieden en kamerleden met hun telefoon bezig zijn of met hun tablet of laptop. Het bestaat niet dat je goed naar een spreker kunt luisteren en tegelijkertijd berichtgeving op je device volgt. Ik maak me grote zorgen om de broodnodige aandacht waarmee onze regering zich bij de zaak dient te houden. Er is veel te veel digitale ruis en dat kan nooit een waarborg zijn voor goede en toegepsitste aandacht. De virtuele wereld raakt op die manier te veel verweven met de dagelijkse praktijk. Er zal voor het digitale tijdperk ook behoorlijk in kranten gelezen zijn tijdens plenaire zittingen of stukken doorgenomen maar naar ik aanneem gerelateerd aan het onderwerp van behandeling. In elk geval ik ga alles en iedereen die ik op twitter volg even ontvolgen en wacht op de dingen die komen gaan.
Hopelijk krijg ik mijn tijdlijn weer in het gareel zoals ik dat zelf wil. Ik heb namelijk graag zelf de regie over welke informatie ik tot mij neem. Zit ik daarmee in mijn eigen bubble? Misschien wel maar ik heb in elk geval geen last meer van ongewild in een richting te worden getrokken waar ik niet op zit te wachten.

Elan

3 januari 2022.
Ik had even een paar dagen nodig om te wennen aan dit nieuwe jaar.
Ik was ook best nieuwsgierig. Zou het elan er komen? Zou het nieuwe besturen een aanvang nemen? Zou ons volk na de jaarwisseling weer met een rustiger gemoed de dagen vullen? Zou de twitterstorm gaan liggen? Zou meneer Suikerberg, daar in Amerika eindelijk zijn Feesboek aanpassen aan het nieuwe elan waar wereldwijd zo naar wordt uitgekeken? Zouden we minder gaan reizen, minder vliegen?
Eigenlijk verging het mij net als met het hebben van goede voornemens. Ze waren zo op, ik was er zo doorheen en viel weer terug in mijn oude stramien van nieuws tot me nemen via de reguliere kranten en wat ik daar tegenkom stemde mij niet vrolijk, vond er weinig troostvols in.Ik ga hier verder niet klagen , zeuren, zuigen of zeiken. Een van mijn goede voornemens dat ik nog heb. Ik probeer iets positiefs de wereld in te sturen. U als lezer een hart onder de riem te steken.
Kijk na die bewuste vrijdagnacht 31 december 2021 werd het als vanzelf 1 januari 2022.
En daar heb ik helemaal niets voor hoeven te doen. Zo zit ik te praten, hoor ik de klok twaalf uur slaan en zo ben ik in het nieuwe jaar beland. Ik ga er van uit dat het op ongeveer eenzelfde manier straks ook weer lente wordt en daarna zomer. Dat is iets van nu al vaststaat. Mijn oog viel ook op een leuk bericht van een tweeling die geboren werd op oudjaarsnacht. De eerstgeborene voor twaalf uur zijn tweelingbroer enkele minuten over twaalf. Dus ze zijn beiden even oud maar in verschillende jaren geboren! Zomaar een leuk bericht tussen al het andere nieuws. Laten we het daar maar eens een keer bij laten.
Iedereen een gezond en goed 2022!
%d bloggers liken dit: