Slim

Slim is het engels woord voor dun. Dun is alles behalve dat wat ik ben.Te zwaar, te bezwaard door alles wat er momenteel op het nieuws verschijnt.Ik kijk er even niet te veel naar. Volg daarmee ook de adviezen op die er in de media verschijnen. Volg niet alles, zorg voor afwisseling en consumeer ook dit nieuws met mate. Met maten kan niet meer vanwege sociale afstand weet je wel! Er is nog maar een beperkt samen in onze samenleving terwijl iedereen meer en meer hunkert naar een hug een knuffel, kortom echt contact. Terwijl we toch al langer aan het afdrijven waren in het digitale virtuele contactarme sociale mediagebeuren. Nu de samenleving ineens tot stilstand is gekomen ontdekken we de werkelijke waarde van dagelijks onbeperkt contact. Nu de vanzelfsprekendheid daarvan verdwenen is werkt het als een spiegel. Iedereen wil relevant zijn, belangrijk gevonden worden, er toe doen. Zo ook ik. Vandaar dat ik schrijf. Gewoon delen met de ander. Even een paar woorden ter verstrooiing of dienend tot troost.

Een gedicht zou leuk zijn. Ach laat ik eens kijken of ik nog wat heb.

Ik sta aan het begin

Overzie de tijd die voor me ligt

Geen rimpeling geen smet

Geen mens zonder bad of brood of bed

Geen gepeste door een ander weggezet

Lobi da basi

Liefde overwint

Ik sta aan het begin

Mijn verwachting nog op nul

Voorzichtig maar het jaar in

Eerst maar eens de vrede zoeken

Die moet toch ergens gebleven zijn

Lobi da basi

Liefde overwint

Ik kniel nu neer en sluit mijn ogen

Sluit me af voor wat ik zien kan

Spreek een gebed dat niemand hoort

Lobi da basi 

Liefde overwint

Voor wat het waard is 

Lobi da basi

Lobi da basi

Lobi da basi

Moge die gedachte 

Opsteken als een helende bries

Voortgaan als een milde storm

Uitgroeien tot een wereldwijde

Vredebrengende Typhoon

Lobi da basi.

“Let een beetje op elkaar.”

Laten we juist in deze tijd ons vooral blijven concentreren op het goede wat we zien. Bijvoorbeeld de mensen die met man en macht werken aan verbetering en uitbreiding van IC capaciteit. Of die mensen die dagelijks verplegen in de ziekenhuizen. Soms al wel 12 uurs diensten draaien. Dat is lang hoor! Of ook de hartverwarmende initiatieven van kinderen voor hun opa’s en oma’s of andere oude mensen in hun nabijheid.

We zullen dit met elkaar moeten zien te klaren. Tot er een vaccin is ontwikkeld zullen we ons in acht moeten nemen voor elkaar en voor dit virus. Het is niet anders en daar komt niet een twee drie verandering in. Laten we ons intussen blijven focussen op het goede dat ook hieruit voort kan vloeien. Deze crisis zorgt voor nieuwe inzichten en brengt ons tot nieuwe mogelijkheden. Brengt het ons dichter bij elkaar? Misschien wel? Zorgt het voor meer eensgezindheid? Daar ziet het momenteel wel naar uit. Is die eensgezindheid blijvend? Dat valt nog te bezien. Als na de crisis er een normalisatie optreed van het dagelijks leven en de evaluaties loskomen over de gemaakte keuzes dan pas zullen we lering kunnen trekken uit deze crisis. Ik hoop het van harte dat we intussen ons blijven focussen op het goede dat gebeurt. Let een beetje op elkaar.

OEFENEN in bloggen

Al een paar dagen ben ik nu bezig om met hulp van WordPress een blog in elkaar te zetten. Ik wil hetgeen ik schrijf graag delen met lezers in het land. Ik weet wel dat niemand op mij zit te wachten maar daar gaat het ook niet om. Of er iemand op mij wacht. Het gaat erom dat wat ik bedenk graag wil delen met iedereen die gericht of juist bij toeval mijn schrijfsels tegenkomt. Ik wil een bijdrage leveren aan de kunst omdat ik geloof dat wij mensen juist door middel van de kunst het dichtst bij onszelf kunnen blijven. Mijn kunst is niet direct uitvoerend te noemen. Eerder beschouwend,observerend. Ik kijk om me heen naar de mensen en hun doen en laten. Daarover schrijf ik gedichten, soms een verhaal. Het maakt niet uit waar het over gaat. Soms is het de actualiteit, soms is het een TV programma of wat er door iemand wordt gezegd tijdens een interview dat mij inspireert. We gaan het vanzelf zien. Voor nu weet ik dat ik nog aan het uitproberen ben. Ik geef mijzelf het voordeel van mijn twijfel. Dat twijfelen heeft nu lang genoeg geduurd. Ik heet iedereen van harte welkom en wens jullie allen veel leesplezier of op zijn minst wat onderhoudende minuten.

Een nieuw begin.

Mind the quill
It can be razor-sharp
Or soft as silk
So do mind the quill


Mind the quill
It writes down thoughts unspoken
As an unconcealed token
of unconditional love
or unexpected hate.
So do mind the quill


Mind the quill 
It can comfort you by surprise
It can offer words of wisdom
It stays alert and is writing the news
In a post truth timeframe
So do mind the quillIk ben

Ik ben geen schrijver, ik schrijf. En dat is heel wat anders dan de titel schrijver doet vermoeden. Alsof je schrijver kunt zijn. Daar komt nogal wat bij kijken. Je moet er tijd voor hebben of tijd voor vrij kunnen maken. Je moet een goed onderwerp hebben en een interessante verhaallijn kunnen ontwerpen. Dan moet datgene wat je schrijft ook nog de indruk geven alsof het in een keer uit de pen is komen vloeien. Daartoe moet je vaak herschrijven, schrijvend schaven en schavend schrijven. Zo noem ik dat gemakshalve dan maar.

%d bloggers liken dit: