Schijn van vrije wil

De schijn van vrije wil

geeft ons de indruk

dat we alles zelf beslissen

in het speelveld van de vrije markt

ondertussen is de politiek

een spel van zet en tegenzet

Zijn burgers speelbal van belangen

en heeft de markt het voor het zeggen

in de mensen een welbehagen

zolang ze in de waan verkeerd

dat ze haar eigen prijs

kan blijven vragen

Dat is de schijn van vrije wil

In het speelveld van een vrije markt

Wanneer de analyse klopt.

Wanneer de analyse klopt dat kinderen zich steeds minder het werkelijke spelen eigen maken en ze ook minder goed leren hoe ze een goede vriend of vriendin kunnen zijn.

Wanneer de analyse klopt en we hebben de kinderen vergeten te leren “dankjewel” te zeggen voor alles wat ze krjigen.

Hebben we daarmee dan niet zelf al jarenlang de basis gelegd voor de samenleving waarin het ” ieder voor zich” en een narcistische levenshouding de boventoon voeren?

Als daarbij in het onderwijs aan diezelfde kleine kinderen ook nog eens de focus is komen te liggen op het opbrengst gericht werken. Hebben we dan als opvoeders in onze moderne samenleving niet verschrikkelijk gefaald?

Is het dan aannemelijk dat de vraag naar meer samenhang en verbindende elementen in het dagelijkse leven niet verwonderlijk meer is?

Is de insteek om ons onderwijs curriculum te laten bepalen door het bedrijfsleven wel de juiste geweest?

Want laten we helder zijn, we hebben daarmee verzuimd onze samenleving op idealen te bouwen en ons laten leiden door economische motieven .

Daarmee hebben we ook onze kinderen geen ander ideaal mee weten te geven dan het maken van winst, het overal de beste in moeten zijn en minstens de top moeten zien te behalen anders behoor je tot de “losers” van onze moderne maatschappij.

Het is dan ook enkel langs deze weg dat we op het punt zijn aanbeland dat we kostenafwegingen zijn gaan maken wat betreft zorg voor chronisch zieken in plaats van het “er voor elkaar zijn” hoog in ons maatschappelijke vaandel te houden .

dat we kostenafwegingen zijn gaan maken en we, met voorbijgaan aan onze eigen medemenselijkheid , de zorg aan ouderen hebben uitgekleed, de jeugdzorg versoberd en de verwarde mensen en daklozen over straat laten lopen. Ik wil maar zeggen, Wanneer we het al bij de basis op de verkeerde manier aanpakken zullen we uiteindelijk oogsten wat we gezaaid hebben. Volgens mij is ons prachtige nederland al op dat punt gekomen en zien we het terug in de politiek, het teleurgestelde electoraat, de verrechtsing van het politieke klimaat en het verdwijnen van het beschaafd debatteren in het huis van de regering en op de straten en de pleinen.

AZNAVOUR

De zanger zong mij naar de horizon

voorbij mijn kind zijn

dwars door mijn puberteit

tot op vandaag ver in mijn volwassenheid

voorbij verloren liefdes

door droeve dagen

bij het studeren van mijn nederlandse taal

zong hij me naar de horizon

voorbij mijn twijfels aan mezelf

maakte mijn dagen lichter

bleef daardoor dichter

bij mezelf

dichter bij mijzelf

kon ik niet komen maar

de zanger zong mij altijd weer naar de horizon.

voor Mathijs.

LAZARUS

Lazarus ,’de man die dood is.’

wordt weer wakker,

herkent zijn vriend en zegt.

“Had me laten slapen nu moet ik nog eens sterven.”

Waarop de vriend antwoord.
“ Nu weet je wat er mogelijk is bij Mij
dus maak je maar geen zorgen.
niet voor niets noemt men Mij
Ik ben, Ik ben erbij.
gisteren ,vandaag en morgen.”

Positief

Ik heb in mijn leven al diverse technologische ontwikkelingen zien komen en zien gaan.

Ze kwam de TV en is nooit meer weggegaan. Enkel verbeterd. Eerst een beeldbuis, zwart-wit. Daarna een beeldbuis in kleur. Tegenwoordig een plat scherm en een geweldige beeldkwaliteit. Daar zijn codes aan gekoppeld die ik al niet meer kan duiden. 4K scherm of internetTV. Kortom de ontwikkeling blijft voortgaan en telkens worden er verbeteringen doorgevoerd. Positief dus.

Zo kwam de grammofoonplaat,verdween want maakte plaats voor de CD. Inmiddels is die al weer passé en beleeft Vinyl een come back van heb ik jou daar. Platenspelers, eerst nog en masse uit huis gedaan worden nu weer als niche product gekocht en er wordt weer ‘ouderwets’ platen gedraaid.

De Philips tapecassette kwam en verdween ook weer, maakte plaats voor een kortstondige aanwezigheid van de digitale cassette, en de DCC ook weer een digitale variant. Allemaal technologische verbeteringen maar na een zekere tijd ook weer aan de kant gezet vanwege de nieuwste ontwikkelingen. Streaming en MP3 spelers kwamen De IPod en dito varianten hebben het landschap van geluidsdragers en spelers volledig op zijn kop gezet. Allemaal verbeteringen en positief.

En dan nu de retro periode waarin velen teruggrijpen op oude media. Ik ben nog in afwachting van de oudste vorm van communicatie de ouderwets handgeschreven brief. Ik heb er enkele van mijn ouders uit hun jeugd nog in de kast liggen hier en geniet altijd van het geweldig mooie handschrift dat deze bevatten. Het mooiste hiervan vind ik altijd nog het idee dat er met een zekere zorg en mate van geduld aan een handgeschreven brief werd gewerkt. Er zullen talloze probeersels aan vooraf zijn gegaan voordat de definitieve versie naar tevredenheid op tafel lag. En dan… het zorgvuldig vouwen en in de enveloppe doen. Frankeren en van adres en afzender voorzien naar de brievenbus brengen. Vervolgens het lange spannender wachten op de reactie in de vorm van een brief terug. Er sprak een zekere rust uit, een zelfverzekerdheid en een aandacht voor het mooie en goede van het schrijven van zo’n brief. De mooiste blijven uiteraard de liefdesbrieven ooit geschreven.

3,4 en applaus.

Het is bekend, 3,4 miljard steun voor KLM.

Onder strikte voorwaarden komt er dit steunpakket.

De piloten moeten namelijk 1/5 deel van hun huidige salaris inleveren anders kan de steun niet worden gegeven. Ik mis hier nog wel wat ecologisch gerelateerde voorwaarden die men zeker had moeten stellen. Een gemiste kans van het kabinet of gewoon een schimmig belangen spel? Gisteren maakte het kabinet, bij monde van minister de Jong, nog bekend dat de zorgmedewerkers een bonus krijgen van € 1000 netto. Let op de timing! Daags na het, voor de derde keer, wegstemmen van een structurele loonsverhoging voor deze beroepsgroep. Ik ervaar dit als politiek spel van hoog niveau waar Den Haag helaas bekend om staat. Ik snak, als gewoon burger, naar politieke authenticiteit en overtuiging van oprecht politiek handelen.

Larry Norman heeft wat mij betreft in zijn song The great American Novel een treffend couplet geschreven dat de kern van politiek handelen weergaloos onder woorden brengt. Het is in het Engels maar ik plaats het hier niettemin als ondersteuning .

“The politicians all make speeches while the news men all take note,
And they exaggerate the issues as they shove them down our throats;
Is it really up to them whether this country sinks or floats?
Well I wonder who would lead us if none of us would vote.” Larry Norman-The great American novel-published on Only Visiting this planet.

Over de rellers in Hoorn en Helmond

Ik kijk nog maar eens naar het spel der kinderen

hier voor me in die opgebroken straat

Jezus zei al eens :”laat niemand ze toch hinderen”

maar dat is langgeleden ver weg van deze haat

de kinderen ze spelen: Klootzak, rooie , dikke, schele jankebal

en net als vroeger baart de oefening de kunst

de kunst van schelden bovenal

ik kijk nogmaals naar het spel der kinderen

herken mezelf in al dit klein kabaal

waarin een ieder tracht zichzelf te overtreffen

een kleine Hitler misschien wel goed voor generaal

en ik wordt bang als ik de kinderen hoor spelen

zo eerlijk en zo hard en zo oprecht

en zo naïef zo sans scrupules

zo dodelijk zo dodelijk (levens)echt.

de kinderen, het zijn net grote mensen

mijn god wat hebben wij gedaan

een man is door het hoofd geschoten

zijn laatste stuipen vormen dan het beeldverhaal

van CNN dat engelstalig wereldwijd

op alle netten wordt verzonden

ter lering en vermaak

want ach het grote mensen volk

wil toch alleen maar brood en spelen

ongeacht de inzet van het spel

en vroeger was het bloed van christenen

maar nu veroorzaakt elk geloof zijn rel

en straks is er geen hond meer die de kinderen hindert

wanneer zij ernst gaan maken met hun spel

en als zij dan ten einde raad

opgefokt gaan overreageren

na een mislukte laatste zet in’t overspel

schiet men zichzelf dan, zoals meneer nintendo hen heeft aan geleerd,naar een volgend level

maar daarvoor moet dan eerst de rest om zeep

het sleutelwoord is dan alleen nog “ethnic cleansing”

want in het engels

klinkt zelfs het meest afschuwelijke

niet langer meer….

verkeerd

helaas is er dan niemand meer

die kan zeggen..zo heeft je vader het je niet geleerd.

Dit is de pretparkgeneratie pur sang die geen controle meer heeft over zichzelf en de innerlijke natuurlijke rem onderdrukt met snuif en pep. Het moet kunnen adagium keert als een boemerang terug op onze samenleving.

%d bloggers liken dit: