DUS!

DUS die maakbaarheid van de samenleving is blijkbaar minder sterk dan we doorgaans denken. Van alles kunnen we organiseren. Van alles kunnen we bouwen. We zetten zelfs karretjes op Mars, spenderen miljoenen om 10 minuten in de ruimte gewichtloos te kunnen zijn.Maar we moeten toch eerlijk toegeven dat een microscopisch klein virus ons er deMeer lezen over “DUS!”

Bomen kappen.

Ede maakt bekend via Ede stad dat er deze periode 718 bomen worden gekapt. En dat schrijf je dan zo op! Tja dan valt het niet zo op! Maar in totaal zijn het dus wel 718 lees zevenhonderdachttien bomen minder de komende tijd.

Vroege vogels zingen.

Ik hoor de vroege vogels zingen.Enthousiast zijn ze aan het kwinkeleren.Als balsem voor mijn troostbehoeftige Corona ziel.Opeens lijkt me weer waar wat predikanten over God beweren.‘Hij verheft wie nederviel.’vrij naar Ps 42 vers 3 berijmdHart onrustig, vol van zorgen,Vleugellam geslagen ziel,Hoop op God en wees geborgen.Hij verheft wie nederviel.