Tot nut van het algemeen!


Bron:Google

De vercommercialisering van onze samenleving is al een heel eind gevorderd. We leven tegenwoordig in een participatie-maatschappij alsof die nooit eerder heeft bestaan.
Al jarenlang is men bezig om nutsfuncties uit het maatschappelijke leven te verbannen.
Vroeger had je dat soort instellingen. Vertrouwenwekkende instituten tot nut van het algemeen. Je kon er terecht voor zaken die je geregeld moest krijgen zoals uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag, ziekenfonds. Noem maar op.
Al die vertrouwenwekkende instituten zijn verdwenen of omgewerkt naar controlerende instanties verantwoordelijk voor … Ja eigenlijk gewoon voor dezelfde zaken.
Alleen het ziekenfonds is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor commerciele zorgverzekeraars.
Waar ik het over wil hebben is die term. ‘Tot nut van het algemeen.’
Die term is meer en meer uit onze belevingswereld verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn controlerende instanties gekomen. Het komt mij voor dat dat niet zo’n fijn idee is om je als burger meer en meer gecontroleerd te weten en dat je eigenlijk niet meer terecht kunt bij instanties die tot nut van ons algemeen belang dienen.
Ze zijn er nog wel maar dragen andere namen. Servicebalie, infopoints of helpdesks, klantenservices enzovoort.
Dat klinkt anders, dat voelt anders. Minder vertrouwenwekkend. Waarom? Omdat er een zeker belang achter schuil lijkt te gaan. Een belang dat niet perse het jouwe hoeft te zijn. En dat geeft een onrust die ik eerder niet had bij instanties tot nut van het algemeen.
Zouden we niet terug kunnen gaan naar die situatie? Alleen al om het feit dat je op die manier als overheid meer vertrouwen kunt verkrijgen en daarnaast om het feit dat die term ‘tot nut van het algemeen’ iets van ons allen samen impliceert en onderstreept telkens wanneer je als burger bij zo’n instantie aanklopt voor hulp, advies of het regelen van wettelijk verankerde zaken zoals ziektekostenvergoedingen,kindertoeslagen,en ga zo maar door. Graag met zo’n ouderwetse balie waar iemand achter zit van vlees en bloed die weet van de hoed en de rand. Graag iemand met een naam zodat je kunt refereren aan met wie je gesproken hebt in plaats van een onpersoonlijke chatsessie zoals tegenwoordig gebruikelijk. Misschien dat dan heel langzaam die zo verlangde maatschappelijke samenhang weer terug kan keren in onze maatschappij.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: