Bedankt!


We schrijven maandag 29 augustus 2022.
De Oud Lunterse dag is weer geweest en zoals inmiddels bekend is de dag gelukkig weer goed verlopen.
Bij het terras van Floor wandel bij toeval langs de voltallige commissie die net plaatsneemt voor een afsluitende ‘vergadering’. Het oogt ontspannen en gezellig. Er moeten natuurlijk de nodige evaluaties plaatsvinden. Wat ging goed, wat kan beter of wat zou anders moeten.
Dat soort zaken zullen zeker de revue passeren. Overigens best vreemd om al die commissieleden eens in gewone dagelijkse kledij te zien. Je zou ze haast niet herkennen.
In ieder geval is er weer een erg mooi feest geweest en ik bedank voor de tijd en moeite die ze erin hebben gestoken waarop een van hen zegt; ‘Jij ook bedankt dat je gekomen bent want ja, als er niemand op het feest komt is het ook zo wat!’
En daarmee raakte hij precies de kern van wat de Oud Lunterse Dag in zekere zin behelst.
-Veur en Deur Lunteren.-
Ik moest denken aan 1 corinthe 13. Over iets dat zichzelf niet zoekt, klaarstaat voor een ander, liever geeft dan neemt en zeker wanneer dat wederzijds is bloeit het samenzijn op tot iets prachtigs.
Elk jaar krijgt dit handen en voeten in de vorm van die Oud Lunterse Dag.
Ik hoop dat ik namens vele dorpsgenoten spreek als ik zeg dat iedereen die heeft meegewerkt aan de voorbereidingen, de vrijwilligers met klaarzetten, met opruimen en zorgdragen voor een goed verloop heel hartelijk worden bedankt door alle dorpsgenoten en gasten van buiten en dat we met elkaar weer een onvergetelijke dag hebben mogen beleven.
Voor al die vrijwilligers, hulpverleners, coordinatoren, regelaars, muzikanten, technici gooi ik de pet nog een keer flink de lucht in. Het was weer iezig gezellig.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: