De computer heeft het gedaan.


25-08-2022.
Bubbel

Het gegeven dat de algoritmes achter de sociale mediaprogramma’s ingesteld zijn op aanbod op grond van interesses verkregen uit door henzelf gegenereerde data is een gevaarlijke ontwikkeling. Immers het voedt op die manier telkens zichzelf en heeft een zelfversterkend effect. Wanneer dit overslaat naar de mens, de ontvanger, zal die zich alleen maar meer gesteund voelen in zijn vermeende eigen gelijk. En misschien is het dus daarom dat de wereld momenteel zo polariseert. Helemaal wanneer ‘mogenheden’ gebruik gaan maken van ‘trolbots’ om de opinie van de massa aan te sturen. Iets wat momenteel ongetwijfeld al gaande is.
Daar komt nog bij dat er van dat digitale aanbod een conditionerende werking uitgaat. Eenmaal in een bepaalde richting een anker gevonden hebbend zal een algoritme de mensen vergelijkbare content blijven aanbieden met een ongelooflijk consequentheid.
En daarmee heeft de mens zich voorgoed overgegeven aan de digitale wereld.
Ik las vanmorgen in de NRC al dat er via softwareprogramma’s besloten kan worden wanneer iemand de IC mag verlaten. De zogenoemde ‘Ontslagsoftware’.
Nu heeft de dokter nog het laatste woord maar er kan een tijd komen dat er geen menselijke beslissing meer bij komt kijken en op zeker moment zijn er dus ook geen mensen meer verantwoordelijk. De computer heeft het straks gewoon gedaan. Dat zie ik als een gevaarlijke ontwikkeling.
We kunnen dit doen om processen te stroomlijnen maar we mogen onze menselijke verantwoordelijkheden nooit overdragen aan Artificiele intelligente apparaten of software programma’s.
Het verleidelijke zit hem in het feit dat de mens nu eenmaal nieuwe wegen altijd zal uitproberen om te kijken wat er gebeurt. Niet omdat het moet maar omdat het kan.
De appel uit het paradijs is er het eerste voorbeeld van. De rest is geschiedenis en we zitten er middenin.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: