Kerkscheuring- poezie


Bron:google
Het is een mannending
Waar ik ook lees en kijk in elke vorm van orthodox geloof zijn het de mannen die het er voor het zeggen hebben.
Vrouwen wordt een marginale rol toegekend.
Ik heb slechts twee vragen.
Wat is het evangelie anders dan de boodschap doorgeven van de opgestane Christus?
Daarover zijn we het eens.
Dan mijn tweede vraag.
Wie verkondigden als eersten deze boodschap en brachten die bij de vrienden van Jezus?
Aha!


Roomskatholiek?
een mannending
gereformeerd?
een mannending
boedisme?
een mannending
islam?
een mannending
esoterie
een mannending
mormoon
een mannending
jehova’s
een mannending
christelijk gereformeerd?
een mannending
Staatkundige gereformeerde partij?
een mannending
Vrije evangelischen?
een mannending
oud gereformeerden?
een mannending
Vrijgemaakten
een mannending
7e dag adventisten
een mannending
apostolische broederschap?
een mannending
Moet ik nog verdergaan?


Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: