Maat der dingenWanneer jij zelf de maat van alle dingen bent doe je altijd de ander tekort.
Ga daar maar eens vanuit. Je ontneemt de ander de ruimte om naast jou zijn of haar dingen te doen, meningen te hebben en jou van repliek te dienen. Als je enkel nog maar geloof kunt hechten aan je eigen waarheid ben je alleen in je eigen universum en doe je ook jezelf te kort. De mens bestaat nou eenmaal in samenhang met en reactie tot de ander. Zoveel is wel duidelijk. We gaan door donkere tijden maar een ding is wel zo helder als kristal. We bestaan en maken deze donkere tijden samen door. Ieder beziet het vanuit zijn of haar eigen perspectief daarover kunnen we het zonder problemen eens zijn. Maar om de boel nou zo te polariseren als momenteel gaande is daarmee doen we onszelf allemaal tekort.
Onze kracht als mens ligt in het vermogen tot samenwerking, het zoeken naar oplossingen en de bereikte resultaten samen te delen. Daar worden we als geheel beter van en brengt het ons verder op de lijn van de menselijke ontwikkeling. Dat in dit proces het marktdenken een goede samenwerking in de weg staat behoeft geen betoog. Dat is een vaststaand feit. De markt kent namelijk geen ethiek en is enkel gericht op het maken van winst. Op zoek naar nieuwe verdienmodellen drijft het individuen tot moreel onverantwoorde handelingen. Waarom? Omdat wat goed is voor de markt beschouwd wordt in termen van ‘Wat brengt het op? Tegen welke kosten? Op welke termijnen? Wanneer is mijn niche gevuld, de markt verzadigd en moeten we op zoek naar nieuwe verdienmodellen?’
Los van een menselijke moraliteit kent de markt dus zijn eigen moraal en die staat doorgaans haaks op die van het gewone ethische leven. Het drijft individuen tot immorele keuzes, trekt zich niets aan van toekomstige generaties of huidige have nots. Alles voor de jaarcijfers. Niets ontziend drijven we de winstmarges omhoog en schuwen het daarbij niet om roofbouw te plegen op onze aarde, grondstoffen, natuur, menselijk kapitaal, klimaat en beschikbare marktruimte. Er is geen ‘genoeg’ er is enkel maar meer, hoger, efficiënter, beter, mooier, sneller, duurder, nieuwer, groter, rijker, en er lijkt geen rem op te bestaan. Niet in regelgeving, bestuurscultuur, regeringsverantwoordelijkheid, ethisch besef of wat dan ook.
De grote techbedrijven domineren de markt, hebben alle data die we overigens vrijwillig hebben afgestaan.
Afdoende regelgeving en wettelijke bescherming blijft achter omdat ook in de landsbesturen onvoldoende kennis en vaardigheden voorhanden is om de ontwikkelingen op de voet te volgen en snel te doorzien waar de gevaren liggen voor de samenleving. Ergens in het verleden, bij de opkomst van big tech en big data hebben we ongewild belangrijke zaken zoals privacy over het hoofd gezien. Laat de Europese unie dan toch vooral de hegemonie doorbreken van de grote tech-giganten en afdoende beschermende wetgeving initiëren. Ik ben er sterk voor. Het geeft kleinere spelers kansen op diezelfde markt en de macht wordt eerlijker verdeeld. En dat lijkt mij in het huidige ondernemingsklimaat geen overbodige luxe.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: