Te weinig van alles.


Te weinig van alles. Of eigenlijk van alles te weinig, te laat of helemaal niet. Het begon ooit bij de kabinetten Lubbers.
Opvolgende paarse en liberale kabinetten hebben geresulteerd in een uitgeholde overheid met een verzwakte slagkracht. Een uitgekleed sociaal vangnet en een met de kaasschaaf afgeslankt overheidsapparaat. Een aantal cruciale nutsdiensten gedecentraliseerd met als gevolg dat kabinetten er niet meer voor verantwoordelijk zijn. We zitten nu dik anderhalf jaar in Coronaomstandigheden. Het wordt onze derde winter en telkens opnieuw wordt de overheid verrast door zaken. Steeds zijn opgetuigde diensten te snel afgeschaald. Het gevolg is een dalend vertrouwen in onze overheid. Het beroep dat wordt gedaan op mensen in de zorg is groot en zorgt uiteindelijk voor uitval en uitstroom van personeel. Ik kan het helemaal snappen dat je als verpleegkundige op zeker moment ook voelt dat jouw grens bereikt is en wanneer je dit koppelt aan het gegeven dat er weinig uitzicht bestaat op personeelsaanwas omdat dat nou eenmaal tijd nodig heeft en niet sneller kan. Van jouw wordt 110% inzet gevraagd terwijl je een overheid in het gezicht kijkt die al jaren probeert voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten en alles zo goedkoop mogelijk en zo efficient mogelijk inregelt. Zich verre houdt van staatsbemoeienis op de zorgmarkt en het de ziekenhuizen en zorgverzekeraars allemaal lekker zelf laat uitzoeken want de markt moet zijn werk nou eenmaal kunnen doen.
Om te beginnen is die omvorming van een zorgmaatschappij naar een marktgerichte zorg een foute keuze geweest. C.S Lewis gaf al aan dat de snelste weg om een rekenfout te verbeteren was om gewoon opnieuw te beginnen maar dan wel zo snel mogelijk in plaats van op de foutief ingeslagen weg door te blijven modderen.
Een soortgelijke boodschap wordt dan wel al jaren geroepen door politieke partijen met een linkse signatuur het bevreemdende is nog steeds dat al die jaren het grootste deel van de nederlandse bevolking keer op keer weer op een liberale partij heeft gestemd en zo steeds opnieuw een mandaat heeft gegeven om op de ingeslagen weg door te gaan.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: