Marktwerking


Toen ik ruim dertig jaar geleden in de zorg ging werken stonden we er wel heel anders voor als vandaag. Op 24 bewoners stonden volgens inspectienorm standaard twee slaapwachten ingepland. Als agogisch begleider had je  minimaal een hbo opleiding nodig. Door de jaren heen is het beroep uitgehold via bezuingingsrondes werden slaapwachten teruggebracht tot een bezetting van 1 op 24 bewoners! De functie assistent begeleider werd in het leven geroepen en met een MBO opleiding mogelijk gemaakt. Coordinerende begeleiders werden in het leven geroepen en voor de functie van slaapwacht werden geen HBO opgeleiden meer ingezet. Uiteraard werd de bejegening ook anders. Bewoners werden voortaan cliënten. De rapportage nam onevenredig toe en elke handeling verantwoord. Zorg op maat werd het genoemd maar het bleek uiteindelijk maat op zorg! Een middenmanagementlaag was gecreerd.Ontevreden over deze ontwikkeling maakte ik de overstap naar het onderwijs via een zij instroom project om na twee jaar in hetzelfde proces terecht te komen als waar ik juist de zorg voor had verlaten.  De invoering van lumpsum. Tot op de dag van vandaag nog altijd door mij gezien als de doodsteek van het onderwijs in nederland. Het veld kende geen commerciele traditie en is nooit opgewassen geweest tegen de commerciele handige bedrijven die in het onderwijs een prachtig speelveld vonden. Gevolg is geweest dat er steeds meer geld verdween in tussenlagen, middenmanagement, toeleveringsbedrijfjes van ict oplossingen, digitalisering van methodes, coachingsbureaus en de laatste ontwikkelingen zijn toch wel de leekrachten die zichzelf maar als ZZP-er voor ruim €600 per dag verhuren aan scholen waar men geen vervanging meer kan krijgen wegens het grote personeelstekort. Detacheringsbureautjes die deze mensen leveren zijn spekkoper en het onderwijsgeld komt niet ten goede aan uw kind maar verdwijnt in de zakken van deze peperdure oplossingen. Leve de marktwerking in het onderwijs.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: