“Schorem voor democratie.”


Bron:Twitter

Even over het ‘Schorem voor Democratie’

“Door leugens steeds weer te herhalen kun je uiteindelijk een waarheid opleggen.” (Uit -Charb- Brief aan de huichelaars die het racisme voeden-Lebowski-2015)
Ze verschuiven steeds de piketpaaltjes een heel klein beetje.
Zo maneuvreert ‘Schorem voor Democratie’ de eigen waarheid stelselmatig in de hoofden van veel nederlanders. Op het moment dat ze worden aangesproken op de “leugen” wordt dat weersproken met “ja maar dat was gewoon ironisch!”.
Ondertussen is de leugen, de halve waarheid of de flagrante onzin toch maar mooi gecommuniceerd. Het is een gif dat op deze manier met hele kleine druppeltjes in de harten van mensen gezaaid wordt. In het huis van de democratie wordt telkens weer een beetje meer een grens overschreden.
De kamer zelf kent de eigen grens niet langer en laat zich steeds opnieuw overvallen door deze werkwijze. Er zou een lijn getrokken moeten worden die bij iedereen bekend is, door iedereen onderkend wordt en als zodanig gerespecteerd.
Iedereen die die grens tijdens de debatten overschrijdt is af, en verliest zijn spreektijd of interruptiemogelijkheid van dat moment en moet terug naar zijn of haar stoel. Geen discussie, gewoon heldere afspraak.
En doorrrrr!

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: