Plaag


De nieuwe realiteit is niet  langer virtueel. Daar waar veel mensen in die virtuele wereld meerdere levens hebben en moeiteloos zichzelf kunnen ‘respawnen’ en verder kunnen gaan vanaf het moment dat ze uit het spel verdwenen is de echte werkelijkeid er eentje die minder genadig omspringt met mensenlevens. We hebben allemaal maar een leven. Wen er maar aan dat dit virus van ons een volkomen andere houding vraagt tot het leven van alle dag.
We zullen onszelf en elkaar in acht moeten nemen willen we de boel nog enigzins leefbaar houden. Het virus blijft muteren zolang wij oeverloos blijven discussieren over wat wel en wat niet. Bepaal we zelf wel of bepaalt de wetgever, de regering, de overheid, de boa, de uitbater, je werkgever met gezond verstand en gebaseerd op gedegen studies? Hoezo vrijheid? Het virus maalt niet om onze vrijheid, houdt zich niet aan grenzen en springt over zodra we te dicht bij elkaar komen of wanneer we met teveel mensen op eenzelfde plek samenkomen. QR-codes blijken een farce en een schijnveiligheid te bieden want de mens is nu eenmaal geneigd om zich niet aan de basissregels te houden. Er zullen er bij zijn die niet wilden vaccineren maar wel een QR code illegaal kochten en er doodleuk mee de straat op gingen. Over principes gesproken. Er zijn er die medegezinsleden thuis ziek op bed hebben liggen maar toch zelf nog even voor een boodschap gaan. Over basisregels gesproken. En ja vaccinatie met mrna-gerelateerde vaccins blijken minder lang voldoende bescherming te bieden. Voorlopig zullen de ontiwkkelaars nog even doorontwikkelen en komt er vast nog een afdoende vaccin waar niemand nog bezwaar tegen kan hebben omdat dat voldoende waarborgen in zich draagt om veilig te gebruiken. En dan nog zullen er mensen zijn die liever weigeren zich te laten inenten. Vraag mij niet waarom maar ze zullen er zijn. En dat blijft hun goed recht. Maar het gaat wel steeds meer wringen dat een groot deel van de mensen met enig risico voor de eigen gezondheid zich laten inenten en zo meehelpt aan het vertragen en uiteindelijk uitfaseren van dit virus uit ons menselijke systeem en die hele kleine groep die de bres vormen in de verdedigingslinie die we met elkaar proberen op te bouwen. Daar ligt het grote risico, dat de mensen onvoldoende samenwerken, te veel op eigen idee afgaan in plaats van op gedegen informatie. Maar helaas kunnen we niet zeggen, het leven is maar een spelletje en zoals je na het spelen van het spelletje ‘plague’ gewoon weer opnieuw kunt beginnen zit dat er in onze huidige werkelijkheid niet meer voor iedereen in. We zullen echt nadrukkelijker samen moeten werken en ons eigen ego opzij zetten. Wereldwijd zullen we moeten ‘prikken’ om de rondgang en mutatiesnelheid van dit virus in te dammen. Dus ook in de armere landen moeten er vaccins geleverd worden. Het zou van moed en visie getuigen wanneer ontwerpers en makers van de vaccins tijdelijk hun patenten zouden vrijgeven zodat men in die kwetsbare landen ook zelf een begin kan gaan maken met het produceren van voldoende vaccins.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: