Pandora papier


Het fantastisch liegen van de mens verraadt zijn creatief vermogen in negatieve richting.
Ik bedoel daarmee dat het soms van een enorme creativiteit getuigt hoe mensen liegen.
Wat ze allemaal niet verzinnen om zich aan verantwoordelijkheid te onttrekken. Hoe ze altijd weer met iets komen waardoor ze geen gevolgen hoeven te dragen voor hun handelen. Er zijn mensen in onze vaderlandse politiek die inmiddels deze vorm van creativiteit tot een ware kunstvorm verheven hebben. Het is alleen wel jammer dat daarmee veel van hun denkkracht gaat zitten het bedenken van uitvluchten, misten en lange antwoorden vol nietszeggendheid terwijl het zo anders had gekund. Wanneer slechts 10 procent van de denkkracht aangewend zou worden voor het daadwerkelijk vormgeven van een eerlijke politiek zou dit ons land een vooruitgang brengen die groter is dan de afgelopen 25 jaar in Nederland verkregen. Mijn conclusie is dat er structureel een groot potentieel aan opbouwend vermogen verloren gaat door het liegen van de mens. Het lekt weg richting de superrrijken, de pandora papieren geven daar intussen blijk van.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: