Symbolen kunnen kwetsen.


Blijkbaar moeiteloos spelden we onszelf weer een jodenster op. Of uit onwetendheid of  het is domweg onverschilligheid. Alles om de  zogenaamde  ‘moeilijke situatie’ voor het voetlicht te brengen of om te illustreren dat we in een ‘dictatuur’ zouden leven. Mevrouw met mooie blonde paardestaart ik weet niet goed wat uw beweegredenen zijn om mee te lopen in de anti corona demonstratie. Sterker nog, ik weet niet eens wie u bent maar u zult vast wel een reden hebben om daar op dat tijdstip op die plek te zijn. U zult ook een zekere overtuiging hebben waar u voor wilt staan.
U mag daar staan. U mag daar zijn. U mag daar demonstreren en vanuit uw eigen overtuiging uiting geven aan wat u belangrijk vindt. Wat mij echter verbaasd en enorm kwetst is dat u dat doet met een opgespeld symbool. Niet zo maar een symbool maar een symbool dat helemaal staat voor een volk dat er niet mocht zijn. Dat weggevaagd moest worden, uitgeroeid, kapot gemaakt, vermoord. Daarmee vereenzelvigd u zichzelf ten onrechte. Dat is een hoedanigheid die u toch totaal niet ten deel valt omdat u een ander idee heeft over coronamaatregelen. Dus dat symbool dat u draagt daar op die demonstratie is aanmatigend en beschamend, kwetsend en stuitend. Dus mevrouw met die blonde paardenstaart ik verzoek u vriendelijk vooral gebruik te blijven maken van u rechten in het vrije nederland maar voortaan een andere keus te maken wat betreft het dragen van symbolen als onderstreping van uw moeiten. Want, u mag er wel zijn, u mag wel demonstreren, u mag wel een vaccin weigeren, u mag wel staan voor wat u van belang vindt. Maak daar vooral gebruik van maar kies een volgende keer uw symbolen zorgvuldiger. Alstublieft, meer vraag ik niet.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: