Dus!


Dus ik lees ook het nieuws in de kranten en op teletekst en in de bladen. De Taliban rukt zo ogenschijnlijk gemakkelijk op en neemt gebieden weer over van liberale afghanen.
Dat ik mij afvraag wat het westen , amerika voorop, al die jaren hebben gedaan in het land.
Diverse nederlandse bijdragen hadden tot doel om een politiemacht op te bouwen.
Er zijn scholen opgericht om vrouwen en meisjes te onderwijzen want kennis is immers macht, ook voor hen. Er is twintig jaar van alles gedaan om Afghanistan een moderner gezicht te geven, sterker te maken, zelfbewuster ook. Nu de Amerikanen zich hebben teruggetrokken is mijn verbazing groot hoe snel de Taliban weer de zaken overneemt. Er lijkt hoegenaamd geen tegenstand van betekenis te worden geleverd. Ik heb te doen met al die mensen van goede wil die hun leven waagden, zelfs hun leven gaven voor een , naar nu blijkt, bij voorbaat verloren strijd. Hoe snel dit land weer aan het terugvallen is ongekend. En wat staat de liberale afghaan nu te wachten, nu ze onder de voet worden gelopen door mensen die enkel een theocratische staat willen inrichten volgens Islamitische regels en bijbehorende shariawetgeving. Of het moet zijn dat de mensen die er wonen zich vrijwillig schikken in dat lot maar dat lijkt me alleen maar een reele optie wanneer je , net als de Taliban, op eenzelfde wijze in de situatie staat en met hen eenzelfde opvatting deelt over hoe het land dient te worden ingericht. Dus.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: