95 Stellingen uit de Coronareformatie.


* Daar waar het schuurt ontstaat de warmte van geloof. (dialectiek)

* De kerk vernieuwt zich buiten haar eigen muren en nergens anders. (Opinie)

* Christen zijn moet zich vertalen in handelen.(Politiek)

* Christen zijn is niet gesloten, niet exclusief maar denkt en handelt altijd inclusief. (Politiek)

* Alles is genade laat ons dan genadig zijn naar anderen. (Noodzaak)

* De Geest sluimert in mijn ziel, mijn ego overschreeuwt hem al te vaak. (Zelfreflectie)

* God spreekt door mijn eigen taal dat lees ik tussen mijn regels. (Zelfreflectie)

* Ik wil vaak wel het goede doen maar ik ben niet altijd goed bezig. (Negatieve openbaring)

* De maatstaf tot het bepalen van wat “goed” is vind ik in Zijn geschriften. (Keuze)

* In de stilte van Zijn zwijgen schreeuwt Hij mij Zijn liefde toe. (Ervaring)

* Twijfel is de grondtoon van mijn klein geloof. (Ervaring)

* De grootste lastposten voor God zijn de theologen die voor Zijn voeten blijven lopen. (Ervaring)

* Er zijn tien geboden niet door mij bedacht, houd je aan de eerste twee en je vervult de andere acht. (Poëzie) Larry Norman

* Jezus’ verlossingswerk is universeel geldig voor iedereen in tijd en ruimte ongeacht seksuele geaardheid, ras of welk geloof dan ook. (Ironie)

* Het is Zijn Geest die me uiteindelijk inzicht geeft in mijn eigen gebreken.(Contemplatie)

* Het is dezelfde Geest die me de weg wijst naar een betere bestemming dan ik zelf voor mogelijk houd. (Contemplatie)

* Wat ik vandaag voor “waar” aanneem kan ik morgen weer verwerpen. Dat is geen zwakheid dat is voortschrijdend inzicht of het was een grote vergissing en vergissen mag. (1e wet van de assertiviteit)

* Christus is voor ons gestorven omdat wij het paradijs hebben bedorven. (Actueel)

* Rutte liegt nooit hij vertelt altijd maar de halve waarheid. Dat is het “half truth” tijdperk. (Actueel)

* Het slechte zit niet in de dingen maar hoe de meeste mensen zingen. Regelmatig overstemt de een de ander. (Publiek debat)

* Verklaart men mij om mijn geloof voor gek dan ben ik de dwaas die waarheid spreekt. (Satire)

* Bach gaf ons in zijn werk een muzikale Jacobs ladder om naar de hemel op te stijgen. (Smaak)

* Larry Norman is the “Pre-millennium Kierkegaard met een rock gitaar.” Trip Fuller. (Ironie)

* Bonhoeffer is ons te vroeg ontvallen. Wat hij naliet moet bestudeert vertaalt en blijvend beoefend worden.(Actueel)

* In elke gemeenschap is er altijd wel een Haan die koning kraait, nooit een kip.(Satire)

* Geloof is een wilsdaad niet iets wat je zomaar overkomt.(Zelfwerkzaamheid)

* Gods Geest komt je niet zomaar aanwaaien. (Zelfwerkzaamheid)

* Als er op de deur geklopt wordt moet je hem namelijk nog wel opendoen.(Actie)

* Als de meeste van deze drie geloof, hoop en liefde, uiteindelijk toch de liefde is dan is alles liefde, dan is God liefde. (Logica)

* Als pastoor of predikant zich seksueel aan een medemens vergrijpt mag die daad nooit verjaren. Het seculiere recht moet dan gewoon zijn loop hebben.(Gerechtigheid)

* Wanneer je de ezel hoort spreken weet je dat Bileam niet ver meer uit de buurt is. Als Bileam niet op de ezel zit weet je dat de ezel ruzie heeft met zijn berijder.(Grap)

* Ook een popsong kan ons troosten.(Constatering)

* Luisteren is de grondtoon van het bidden. (Advies)

* Vloeken in de kerk moet. (Twijfelgeval)

* Als het even kan moeten we verder tellen dan 144000! (Legio)

* Engelen bestaan, zijn zelfs onder ons maar zonder vleugels. Hebben vaak hun Hemelse heerlijkheid afgelegd om hier te kunnen overleven. Ik sta namelijk niet voor de mensen in.(Absurd)

* Als wij ,volgens Darwin, van de beesten komen is de mens het meest bloeddorstige dier in het universum en in staat om een aarde en al wat daarop is totaal de vernieling in te werken. Zijn wij door God geschapen wezens dan zijn wij de diepst gevallen species op deze aarde. (Creationistisch dillemma)

* De grootste ontwrichtende kracht van het digitale domein is de sociale media.(Kudos)

* De wereld heeft meer zachtheid nodig. (Feit)

* Geef de keizer wat van de keizer is geldt niet alleen voor de privé persoon. (Feit)

* Wij rijke westerlingen maken ons dagelijks schuldig aan vluchtelingen. (Feit)

* De mens is als enige soort in staat meer bevuiling achter zich te laten dan zijn eigen uitwerpselen. Kom daar maar eens om in het dierenrijk. (O ironie)

* Laat ons voortaan biddend luisteren naar elkaar. (Geloof)

* Houd je lamp brandend ook als het feest nog niet begonnen is. Je weet nooit wanneer het een aanvang neemt. (Geloof)

* Ik zie soldaten dobbelen om zijn kleed met bloed besmeurt maar niemand wacht er op zijn beurt. (Geloof)

* Vandaag begint de verwijdering van mijn eigen balk. Hopelijk kan ik morgen weer alles goed zien. (Geloof)

* Oordeel niet maar tel tot tien en bepaal dan pas wat je hebt gezien. (Geloof)

* “Ik Ben Is” weeft het canvas van de tijd. Ook al ben ik soms het zicht op Hem volkomen kwijt. Ik weet dat Hij er is. (Geloof-vertrouwen)

* Als de laatsten de eersten zullen zijn zit de hemel nooit te vol. (Geloof)

* De appel valt nooit ver naast het vijgenblad. (Ironie)

* Als de schilder componeert met kleur, de kok met smaken, de componist met noten dan is God het schilderij, het gerecht en de symfonie tegelijk. Alles in al dus.(Geloof)

* Uit de mond van kinderen klinken profetieën, tot op de dag van vandaag. Je moet wel heel goed luisteren. (Opvoeding)

* Hoe dwaas de nar mag lijken, hij is niet gek.(Politiek)

* Als je denkt dat God je vader is, dan is Hij dat ook. (Geloof)

* Als je denkt dat God een energie is, dan is Hij dat ook.(Geloof)

* Niets is wat het lijkt. (Ervaring)

* Pas als de maskers worden afgezet begint het werkelijke gesprek. (Ironie)

* Bekijk niet alles door je eigen bril. Zet ook eens een andere op. (Ervaring)

* God wacht buiten tot je jezelf op een kier hebt gezet. (Geloof-ervaring)

* God heeft geen begenadigde sprekers nodig één stotteraar voldoet voor Hem. (Geloof)

* Tijd is een schuivend venster, Zijn liefde een open deur. (Geloof)

* Zonde is het als je je doel mist. Als je je doel mist is dat zonde. (Constatering)

* Een ander vergeven is menselijkerwijs onmogelijk. Maar alles is te leren. (Vorming)

* De wens is de vader van de gedachte...waar is de moeder dan de moeder van? (Zomaar een vraag)

* Soms zo blij als iemand gewoon maar naast me zit en niets zegt. (Verlangen)

* Je zult toch maar in de put zitten en er is geen scharlaken koord van Rachel of Jacobsladder. (Verlegen zitten om)

* Water in wijn veranderen is geen heel groot wonder, het gebeurt nog elke dag, alleen het duurt wat langer dan op de bruiloft te Kana. (Feit)

* Je mag dan lid zijn van de blauwe knoop, geen druppel alcohol willen drinken feit is wel dat het eerste wonder dat verricht werd op een bruiloft plaatsvond. (Feit)

* Je hoeft alleen maar te geloven in een liefde die tot op de bodem gaat. (Ervaring)

* Tot drie keer toe ontkende Petrus hij herpakte zich en bouwde de kerk. Maar daar kraait geen haan meer naar. (Constatering)

* De veilige ruimte wordt steeds kleiner. Daarom graag anderhalve meter afstand.(Wens)

* Als bidden lijkt op het dagelijks briefjes in de klaagmuur stoppen is dat nooit zo bedoeld.(Communicatie)

* Het bidden is er om mij te veranderen, mij te doen groeien in de richting van de Heer. (Communicatie)

* Christus mag dan naar de hemel zijn opgevaren, de armen hebben we nog steeds bij ons. Werk aan de winkel dus. (Taakaanvaarding)

* Laat ons voortaan luisterend bidden voor elkaar. (Medemenselijkheid)

* God is niet te vinden in een priemgetal, enkel in de som van het delen. (Logica)

* De waarde van je geloof wordt niet door God gemeten. Een groot of klein geloof is enkel door mensen in het leven geroepen. (Neo liberale theologie)

* Een ware pelgrim ziet af van luxe, gadgets, verslaving aan verzamelen van spullen, en focust op het maken van herinneringen, verzamelen van ervaringen leeft zijn geloof en handelt dienovereenkomstig.
Raad eens. . . ik ben nog lang geen ware pelgrim. (Zelfreflectie)

* Als de taal de verkeerde kant op gaat volgt onherroepelijk ook het handelen. (Angela Merkel) (Wijsheid)

* Liefde overstijgt tijd en ruimte, stilte overstijgt de zwijgzaamheid. (Communicatie)

* In de zwijgzaamheid vindt de ontmoeting werkelijk plaats. (Communicatie)

* Integriteit is het juiste doen, ook als niemand kijkt. (C.S. Lewis)

* Als we iets onrechtvaardig vinden moet er ook iemand zijn die recht spreekt. (Moraliteit)

* Geld maakt dat mensen niet meer zuiver denken. (Bram Vermeulen)

* Sinds de uitvinding van de tekstverwerker is het aantal boeken drastisch toegenomen. Omgekeerd evenredig is het aantal handgeschreven boeken drastisch afgenomen. (Communicatie)

* Ik dicht mijzelf in jou als hoogste vorm van kunst opdat ik dichter bij je ben. (Liefde)

* Als je “Ja” zegt tegen een ander wees er dan ook zeker van dat je geen “nee” zegt tegen jezelf. (Liefde)

* Als je moet wachten tot je een ons weegt wordt je vast en zeker honderd gram. (Geduld)

* Dat er sprake is van een markt in het onderwijs is nog steeds een gotspe.(Zorgwekkend)

* Door het gebruik van internet is de ironie onvindbaar geworden. (Google error)

* God is overal te vinden. (Zoekplaatje)

* De duivel is een parasiet die slechts overleeft op mensen. (Waarheid)

* Met vallen en opstaan wordt je wijs. (Gezegde)

* Met een groothoeklens wordt ieder huis groot. (1e Wet van makelaardij)

* Goed zorgen voor de ander is als zorgen voor jezelf. (Positieve wederkerigheid)


Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: