Dynamiek op het internet.


Zorgt de dynamiek op het internet voor een uitholling van ons democratische proces?
Is het medeoorzaak van onze zelfcensurering? Vervlakt op die manier ons debat niet tot een inhoudsloze farce en geeft dat niet juist de technocraten de voor hen zo nodige speelruimte om de macht naar zich toe te trekken en vervolgens onderling te gaan uitmaken welke richting ons land op moet? Zorgt die inhoudsloosheid van het debat nu juist niet voor het verder afkalvend vertrouwen in de politiek?

Vroeger werd je nog ‘gecorrigeerd’ door de eigen bubble, de eigen identitaire zuil waartoe je behoorde. Kerk, school vereniging, sociale klasse. Dat is allemaal verdwenen of geldt enkel nog voor een kleine groep behoudende christenen in Nederland.
We hebben ons sinds de zestiger jaren onder het juk uitgeworsteld van kerkelijke bevoogding en sociale volksverheffing. Die is verruild voor vrijheid voor democratie, u leest het goed VVD, en wat dat heeft gebracht wordt nu pijnlijk duidelijk in deze Coronacrisis. Nu het echt nodig is dat we als gehele samenleving zorgzaamheid betrachten blijkt de regering keer op keer in de reflex te schieten van planning en control. Vandaar die trage vaccinatie, het vluchten in coronamaatregelen, hoe nodig ook, maar ook het geschutter van het optuigen van de testcapaciteit. Het uit handen geven van de infrastructuur van onze maakindustrie aan buitenlandse investeerders. De omvorming van onze zorgsamenleving naar een economie van de vrije markt heeft ons kwetsbaar gemaakt, onze zorgstructuur verzwakt en de relatieve ‘welvaart’ heeft ons zand in de ogen gestrooid. De rijken zijn rijker geworden en de arbeiders zijn jaren op een nullijn gehouden, lasten werden verzwaard terwijl er niets tegenover stond. De enkele keer dat er een ‘meevallertje’ werd uitgedeeld bleek het vaak een sigaar uit eigen doos te zijn die ergens anders in het proces werd uitgeruild. Omdat de technocraten het totaalplaatje helder hebben en de gemiddelde nederlander enkel niet verder kan zien dan zijn eigen balkon of tuinhek.
Het door laten gaan van de verkiezingen. Was dat nou wel een goed idee? Als een economie op een laag pitje gezet kan worden wat is er dan op tegen om de verkiezingen een paar maanden uit te stellen tot bijvoorbeeld na de vaccinatie? Dan had het kiezersvolk vanuit een zekere ontspanning en een ouderwets goede campagne zijn keus kunnen bepalen. Nu moest het allemaal digitaal en zoals ik aan het begin van dit stuk al zei is digitaal eigenlijk een synoniem voor verlies van dynamiek in ons sociale proces. Het internet, de sociale media maakt iets wezenlijks kapot in onze communicatie. Het verstoort het vertrouwen, het voedt het wantrouwen. Daar waar Yuval noah Harari in zijn boek Sapiens nog de mensheid prees om zijn vermogen tot samenwerken en daardoor kon evolueren tot wat we nu zijn ben ik razend benieuwd naar zijn visie op de invloed van internet en sociale media want voor zover ik het kan bezien ondermijnt het voorlopig ons vermogen tot samenwerking alleen maar. Rutger Bregmans boek De meeste mensen deugen gaat helaas voorbij aan wat in vraag vijf van de heidelbergse catechismus wordt gesteld. Wat daar over het mensdom beschreven staat kon nog wel eens gewoon bewaarheid worden, de concrete tekenen bij de populisten worden langzaamaan zichtbaar en salonfahig gemaakt. Het is nog maar een kwestie van tijd en dat gedachtengoed wordt mainstream, breed door het grote publiek omarmd dankzij internet en sociale media. En hoe harder ertegen geageerd wordt via het internet hoe viraler de boodschappen zullen gaan. Wat dat betreft werken de algoritmes tegengesteld aan het algemeen belang en dienen ze enkel het verdienmodel van de grote techreuzen die erachter schuil gaan. En ze zullen de laatsten zijn die dit proces een halt toeroepen zolang er geen wettelijke regelingen komen die daarop ingrijpen. Want een ding is immers echt wel duidelijk geworden, de vrije markt kent geen ethiek en heeft geen moreel kompas.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: