Fragmentatie in de samenleving.


Dat de samenleving gefragmenteerd is staat als een paal boven water.  Zeker na  lezing van onderstaand  artikel Corona in Korvel in NRC.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/26/corona-dat-kon-er-in-korvel-ook-nog-wel-bij-a4033390

De troosteloosheid die uit dit artikel spreekt is hemeltergend. Zijn er dan toch verschillende werkelijkheden die in Nederland naast elkaar bestaan?
De parallelliteit is overduidelijk aanwezig. Inherent aan een kapitalistische samenleving. Hoe mensen wonen maakt al veel verschil. De villawijken versus de arbeiderswijken. De huizen voor modale inkomens versus de troosteloze flatgebouwen. De sociale huurwoningen versus de betere koopwoningen. Kortom er zijn nu eenmaal grote verschillen in onze samenleving. Hoe hou je de boel netjes bij elkaar is de grote vraag.
Daar had je vroeger nog de verschillende zuilen voor. Rooms katholiek, protestant, sociaal democratisch, met de erbij horende politieke bewegingen, omroepen uit het publieke omroepbestel, sportclubs, buurthuizen en open jongerencentra. Maar goed veel daarvan is verdwenen. Wegbezuinigd of omgeruild voor een commerciele variant. Ergens in de tachtiger jaren kreeg dit zijn beslag.

‘Het duurde in Nederland tot 1988 voordat een commerciëel kanaal toegang kreeg tot de kabel. Daarvoor was het beleid dat commerciële televisie buiten het Nederlandse omroepbestel werd gehouden. De filosofie was dat een pluriformiteit aan stromingen en meningen- waarmee de Nederlander zich een beeld van de ‘werkelijkheid’ moest kunnen vormen - slechts gestalte kon krijgen als dit zonder winstoogmerk gebeurde. Commerciële televisie werd zo gezien als bedreiging van de democratie zelf.’ Bron-wikipedia-


De hierboven geformuleerde reserves zijn inmiddels bewaarheid.
Wat mensen zoal op TV bekijken, waar hun voorkeur naar uitgaat. Het draagt allemaal bij aan die fragmentatie van de samenleving. De commerciële TV versus de publieke omroep. De verstrooingsprogrammering van SBS varianten versus de uitzendingen van omroepen zoals Vpro, Bnn, Vara. Het vertier, de zinnen verzetten langs de weg van betaalTV waar je enkel dat kijkt waar jij zin in hebt. Laat ik het zo maar zeggen. De kruisbestuiving gaat meer en meer verdwijnen uit onze samenleving. De wederzijdse voeding valt op den duur weg. De publieke omroep met haar specifieke taak om de verschillende lagen van de bevolking te bedienen is niet langer opgewassen tegen het commerciële aanbod van de Mol en consorten.
Door de digitalisering leeft nederland opnieuw in een verzuild land. Dit keer niet meer langs poitiek religieuze lijnen maar langs commerciële lijnen.
Je valt binnen een doelgroep dus zijn er belangen. Grote belangen. Via de weg van polls, vragenlijsten en online volgen van klik gedrag wordt jouw tijdlijn precies gevuld met datgene waar jij gevoelig voor bent. Dit surveillance kapitalisme waar Shosanna Zuboff het over heeft is destructiever voor de cohesie in de samenleving dan we met zijn allen kunnen bevroeden. Het fragmenteert de boel. Koppel dit aan de jaren van neo liberaal beleid en nederland is een vruchtbare voedingsbodem gebleken voor deze ontwrichting.
Dat we als modern westers land achter de digitalisering aanlopen en dat wetgeving achterblijft bij die ontwikkelingen beschouw ik als zorgwekkend.
Maakten we ons in de zestiger jaren van de vorige eeuw nog met wisselend succes druk om het loslaten van het alziend oog van god, de invloed van de kerk op de samenleving, zie waar die verworven vrijheid toe geleid heeft. Een nieuwe afhankelijkheid van een digitale samenleving waarin alles gezien, bekeken, gevolgd en vastgelegd wordt. Dit keer vergt dit geen geloof meer maar is het een digitale zekerheid geworden.
Wat voor een deel begonnen is uit onwetendheid, lees informatieachterstand, of andersom informatievoorsprong bij de tech bedrijven. Zij staan immers vooraan bij de ontwikkeling van de nieuwste volgtechnieken. Ik lees een analogie met het paradijsverhaal waar de Slang een waarheid suggereerde waar we in onze onwetendheid maar al te graag in mee zijn gegaan.
Was vroeger de computer een veredelde rekenmachine is het tegenwoordig het oog en oor van tal van big databedrijven. Ons gedrag, onze data is handelswaar geworden en we leven in de illusie dat we zelf keuzes maken terwijl we worden gemanipuleerd. Alleen we hebben het zelf niet meer door. Het is tijd geworden om dat digitale volgen aan banden te gaan leggen. Op vrijwillige basis kan dat al lang niet meer. Wanneer je ook maar een cookie weigert krijg je geen toegang tot de site. Men liegt over de ‘onvolledige werking’ van de site. ‘Onvolledige werking’ is niets anders dan ‘we willen alle data kunnen uitlezen tijdens uw bezoek aan onze site.’ Het is niet perse nodig voor een goede werking van de site maar het is commercieël interessante data die men wil doorverkopen en nog sterker waar men op den duur mensen zoals u en ik willen mee verleiden-aansturen-manipuleren tot aankoop van ‘diensten’ en of producten. Eerder nog kon je stellen ‘god is dood.’ En dan was je er klaar mee.
Maar tech bedrijven zijn springlevend en dringen door in alle vezels van ons bestaan.
Een tip kan ik hier nog wel geven als je echt werk wilt maken van je privacy op internet.
Gebruik consequent de webbrowser en zoekmachine van DuckduckGo dat is de enige tech groep die actief filtert op cookies,clickbaits en het legt gegarandeerd niets vast van jouw surfgedrag op het internet.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: