Vroege vogels zingen.


Ik hoor de vroege vogels zingen.
Enthousiast zijn ze aan het kwinkeleren.
Als balsem voor mijn troostbehoeftige Corona ziel.
Opeens lijkt me weer waar wat predikanten over God beweren.
‘Hij verheft wie nederviel.’

vrij naar Ps 42 vers 3 berijmd

Hart onrustig, vol van zorgen,
Vleugellam geslagen ziel,
Hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: