De computer zegt nee.


Met de komst van de computer kwamen ook Word en Excell.

Kwam ook het internet en de volledige digitalisering van ons menselijk bestaan op gang.

Langzaam sloop het binaire handelen in de vezels van onze samenleving.

Daar waar de mens eerder nog zijn beslissingen zelf nam of in goede samenspraak met anderen in gezamelijk gedragen verantwoordelijkheid, werd dit steeds vaker geautomatiseerd en daarmee kwam de mens verder af te staan van zichzelf ,de ander en zijn eigen verantwoordelijkheid.

Steeds meer geautomatiseerde processen zorgen er voor dat we niet actief meer nadenken over wat de volgende stap moet zijn, laat staan dat wij daar werkelijk met elkaar over praten.

Hoe vaak kom je het niet tegen dat er gezegd wordt:”ja maar zo geeft de computer het aan!”

Of. Zo staat het in het systeem of nog erger:”U staat niet in ons systeem,” Hoe groot wil je de ontkenning hebben!

Onze samenleving heeft zich meer en meer afhankelijk gemaakt van algoritmes, doorreken modellen en excellsheets. Op basis van gegenereerde uitkomsten worden nu politieke besluiten voorbereid en genomen. Sterker nog ze worden pas genomen nadat de doorrekenmodellen geraadpleegd zijn. Dat wordt dan een beredeneerd besluit genoemd. Beurstransacties worden uitgevoerd door computers, gedrag wordt omgezet in enen en nullen, de economische opbrengst van een hele bevolkingsgroep wordt in kaart gebracht. De kostenfactor van zittenblijvers, drop outs en schoolverlaters worden doorberekend. Wanneer ik dit in ogenschouw neem kijk ik niet op van de verharding van onze samenleving. De depersonificatie is al langer een voldongen feit. We hebben onszelf gereduceerd tot nummers in een groot spreadsheet en beschouwen dat als onze werkelijkheid. Wij zijn data.

We leven in een gedigitaliseerde cultuur van camerabewaking, non privacy, mobiele telefoons, sociale media of moet ik zeggen digitale braakkanalen waarin we zonder oogcontact onze opiniediarree leegspuiten.

Ondertussen neemt de vereenzaming zienderogen toe. Er is geen compassie meer, geen werkelijke betrokkenheid bij politieke besluitvorming. Iedereen trekt zich terug in zijn eigen cocon, brengt avond aan avond binge watchend door met het kijken naar HBO of NETFLIX of een andere betaalzender. Overigens ook een loot aan de digitale stam! Er wordt een paradijselijke leugen herhaald dat de vrucht juist goed is om te eten, dat de wereld nog nooit eerder zo dichtbij zou zijn geweest als in deze moderne tijden. Niets is minder waar.

Zou er sprake kunnen zijn van een nieuwe vorm van Alienation “vervreemding” zoals eerder beweerd door Erich Fromm en Herbert Marcuse? Het wachten is op quantumcomputers die straks zo snel zullen kunnen opereren dat er zelfs ethische beslissingen mogelijk gaan worden en zo geven we onze identiteit en de regie daarover volledig in ‘handen’ van een machine.

We weven zelf het beest. Daar komt geen openbaring aan te pas. En de mens is er gek genoeg voor om het in ieder geval een keertje uit te proberen. Eenmaal het hellend vlak betreden, glijden we en masse gezellig naar beneden.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: