Vertrouw ons nu maar II


Dat er in Den Haag in een politieke werkelijkheid geleefd en geacteerd wordt die los is komen te staan van wat er thuis achter de voordeuren bij burgers thuis plaatsvindt lijkt me evident.

De haagse politiek lijkt sterk op een groep technische tekenaars die wel een uitgekiend en goed ontwerp kunnen maken maar geen rekening houden met het gebruik van juiste materialen. Terwijl de jongens op de werkvloer van meet af aan wijzen op de zwakheid van een materiaalkeuze houden de technische tekenaars voet bij stuk want uit kostenoverwegingen was juist voor dat ene materiaal gekozen. Gevolg; Al bij de proefopstelling loopt de machine vast. De machinebankwerker glimlacht en zegt:”Zie je wel, ik had het toch gezegd, maar jullie wisten het beter!” De politiek zou hiervan kunnen leren nog beter naar het volk te luisteren en vaker dan enkel en alleen wanneer de stem moet worden uitgebracht.

Hoe maatregelen in Den Haag bedacht en ingevoerd uiteindelijk in de praktijk wel of niet werken, daar komt men, net als in die fabriek van zoëven, doorgaans rijkelijk laat achter. Dat we opeenvolgende regeringen hebben gehad die ingezet hebben op vergroting van de controle, (toeslagen-affaire, fraudebestrijding, gebruikmaking van algoritmes, decentralisatie van uitvoerende instanties, vermarkting van de zorg en ga zo maar door is inmiddels bekend. Ook is bekend dat burgers die weerwoord wilden geven stelselmatig dat recht is ontnomen. Door gebruikmaking van algoritmes en digitale beantwoordingsytemen verhoog je misschien de opbrengst maar timmer je de communicatie tegelijkertijd gewoon dicht en ontneem je de burger het recht om nuanceringen te melden. Trouwens, en dat is misschien nog wel het meest trieste, aan de andere zijde van het communicatienetwerk zit inmiddels ook geen medewerker meer maar is het gewoon de computer die antwoorden genereert langs de weg van voorgeprogrammeerde beslissingsbomen. Gevolg is dat niemand verantwoordelijk kan worden gesteld. Er komt geen mens meer aan te pas, menselijke fouten zijn uitgesloten of gelimiteerd. Een computer steekt immers geen vinger op bij de eedaflegging. Als de fouten al gemaakt worden dan geheel aan de zijde van de informatie verstrekkende partij lees de burger. En ja, die mogen dan proberen hun gelijk aan te tonen als ze al weten door te dringen tot de mensen achter het digitale apparaat.

Het kan verkeren in een democratie.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: