Lofzang


Eigenlijk klopt alles in de natuur. Zolang ze maar ongeschonden en gevrijwaard blijft van menselijke interventie. Neem bijvoorbeeld de herhaling van de seizoenen, het repeteren van vormen. Rustgevend als dat is. Het kabbelen van golven op het strand onder invloed van wind en getijdenstromen.

Of bekijk eens goed een bloemkool. Als plantaardige hersenen gegroeid vergelijk het met het binnenste van de walnoot, als kleine hersentjes opgeborgen in hun dop. Kijk naar bladnerven, de vertakkingen van de boom vind je terug in de bladeren en zou je het wortelstelsel kunnen zien kom je diezelfde structuren tegen.

Die vertakkingen van een boom of plant vind je terug in je eigen lijf, als vertakkingen van aderen. De kleuren in de bloemen, de variëteiten van het plantenleven, de zee en wat daar in leeft of de lucht bevolkt door zoveel verschillende vogelsoorten. Kijk eens naar hun veren en vind ook daar de regelmatigheid van een natuurlijke structuur terug tot in het kleinste detail.

Alsof de evolutie miljarden jaren heeft geoefend en getraind net zo lang tot ze in staat was om dieren en mensen te laten ontstaan. Langs de weg van trial and error, deviatie en verbetering van systemen op cel niveau later op het niveau van micro-organismen en weer later op het niveau van dieren en mensen. En dat dan weer laten leiden tot de diversiteiten die we kennen. Eigenlijk klopt alles in de natuur zolang ze maar gevrijwaard blijft van de menselijke interventie.

Wat een pracht en praal bezit de aarde en haar natuur!

Ik hoop dat je kunt zien hoe goed het allemaal is.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: