GEORGANISEERD WANTROUWEN


Georganiseerd wantrouwen. Daarop is de participatiewet gebaseerd. Alleen door dit gestructureerd en in de wetgeving vastgelegd wantrouwen kan het in ons land voorkomen dat er voorbij gegaan wordt aan de menselijke maat. Dat een bijstandsmoeder 7000 euro terug moet gaan betalen omdat ze een moeder heeft die wel de sociale component van het samenleven hoog in het vaandel heeft. Enkel zo konden duizenden de dupe worden van een uit de hand gelopen uitvoering van de toeslagenwet. Niet de zorg voor de medemens, het sociale, staat centraal maar de aanpak van de potentiële fraudeur. Er werd zelfs een speciale afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor gebruikt. Dit is het gevolg van zoveel jaar liberaal beleid in ons steeds meer naar rechts opschuivende nederland. Een land waar de laatste jaren steeds harder de roep om samenhang te horen is maar waar tegelijkertijd de politieke handelwijze zelf een van de grootste oorzaken lijkt te worden van die wederzijdse verwijdering. Waar is de sociale cohesie, waarom is er zo’n verharding? Ik ben geen sociale wetenschapper maar heb wel twee ogen twee oren en gezond verstand. De smeerolie is stelselmatig uit de samenleving gehaald vanaf het moment dat men nederland is gaan managen als een bedrijf. Geen snuivertjes in het onderwijs, kleinere klassen, managen als een bedrijf met het onderwijs als product en de toestscores als meetinstrument voor onderwijskwaliteit. In de zorg de rapportage van elke handeling, volgens vastgelegde declaratiecoderingen, een uitvinding en eis van de zorgverzekeraars. Geen tijdverlies voor een gezellig praatje met de client of patient , want te duur! De technocraten in Den Haag denken wetten uit zonder enige voeling te hebben met de maatschappelijke onderlaag. Daar waar het gebeurt. Ze staan te ver van het gewone volk af. Vervolgens sturen ze de uitvoerende macht, de gemeentes, aan het werk met een aantal wetten die bij voorbaat gedoemd zijn voor schrijnende gevallen te zorgen. Ze creëren de eigen uitval, de schulden lopen in no time op, boetes zorgen voor nog hogere schulden zonder enig zicht op een goede afhandeling. Natuurlijk, in het verleden is ook veel misbruik gemaakt van uitkeringen maar de hardvochtigheid waarmee de ambtenaar nu te werk moet gaan biedt geen echte oplossing. Inmiddels 1 miljoen huishoudens die zich bij de voedselbank moeten melden. Kom op zeg, we zijn een knetterrijk land, maar blijken beleidsmatig niet in staat te zijn om een einde te maken aan deze misstanden. Waarom niet? Omdat er geen coalitie aan de macht is die de moed heeft er geld voor vrij te maken. De ‘rijken’ worden rijker, de ‘armen’ worden vermalen door wetgeving die gericht is op het opsporen van fraudegevallen in plaats van hun primaire overheidstaak te dienen , namelijk zorgdragen voor je burgers. Daar is de samenhang al jaren verloren geraakt. De afstand tot de burger zie ik op deze manier enkel maar groter worden. Diezelfde burger zoekt zijn politieke heil steeds makkelijker bij opportunistisch populisme.

De partijen schieten werkelijk als paddenstoelen uit de grond en verdwijnen even zo snel als dat ze gekomen zijn. Er lijkt iets goed mis in het politieke krachtenveld in Nederland. Gevolg, verharding van de maatschappij, zwalkend electoraat dat niet meer kan nadenken omdat al hun hoofden vol zitten met geldzorgen. Teleurgesteld in de politiek brengen ze hun stem niet meer uit op gevestigde partijen want die hebben allemaal boter op hun hoofd. Wie o wie brengt ons verlossing? Welke partij neemt het voortouw en leidt Nederland weer naar een hersteld evenwicht van rechtvaardigheid, medemenselijkheid, en eerlijk sociaal beleid? Welke politieke partij bedenkt een afdoende antwoord op de puinhopen die men de afgelopen twintig jaar met het politieke beleid heeft veroorzaakt? Is het Groen Links, SP, PVDA of aan de andere zijde FD PVV of ergens in het midden CDA CU VVD D66 . Daarbuiten zwerven er nog een paar. Henk Krol, daar wachten we maar niet meer op. De ouderen partij, Splinter, JA21,DENK,PVDD en wat er in de aanloop naar de verkiezingen nog bij gaat komen. Ik zie het nog niet gebeuren. Maar voor mij staat als een paal boven water dat wat deze mevrouw overkomt en wat alle gedupeerden van de toeslagenaffaire is overkomen illustratief is voor de hardvochtigheid waarmee de wetgevende macht deze anti fraude positie heeft ingenomen.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: