Cry of a tiny babe.


Hoe erg is het nou echt met al die maatregelen? Nou de pijn wordt steeds nadrukkelijker gevoeld. Gewoon wat huis tuin en keukengesprekjes van de afgelopen uren doen mij dit beseffen.We leven in een vreemde tijd waaruit alle kleuren zijn weggesaneerd behalve de grijstinten. Alle dingen die ons dagelijkse leven zo leuk maakten kunnen of mogen momenteel niet.Geen horecabezoek, geen theaterbezoek, geen festivals, geen musea of maar zeer beperkt. Geen beoefening van de eigen godsdienst in gezamenlijkheid. Geen voetbalbeelden met supporters maar in lege stadions met een slap geluidsbandje eronder van spreekkoren uit een recent verleden. Het ongedwongen bij elkaar komen in familieverband. Ook al aan banden gelegd. Allemaal met een hele goede reden. Namelijk Corona. Het wachten is op goedkeuring van de vaccins die zijn aangekondigd en de uitrol van de vaccinatie operatie. Een logistieke operatie die nog nooit eerder op wereldschaal is vertoond. Ondertussen gaan wij, het gewone volk, de kersttijd tegemoet. De tijd van het jaar van cocoonen, familiebezoek, samen eten, samen drinken, samen vieren van de geboorte van Christus of de seculiere variant daarvan namelijk het uitgebreid samen maaltijd houden met familie en vrienden. Top 2000, kerstcircus, goede doelen acties op radio en TV. Kortom al die vanzelfsprekende jaarlijkse decemberactiviteiten. Maar dit jaar december 2020 niets van dat al. Alles aangepast en binnen gestelde regels. Kortom de kleuren zijn uit het plaatje gehaald en vervangen door zwart, wit en grijstinten. En dat doet wat met ons. Maar laten we niet langer stilstaan bij wat niet kan en vooruit kijken en hoop putten uit wat is aangekondigd.

• Vaccins zijn er en ze werken !

• Goedkeuringstrajecten zijn opgestart en daar zijn ze druk bezig!

• Vaccinatielogistiek is in voorbereiding een men is bij de diverse instanties druk doende om het zo goed mogelijk op poten te zetten.

• Commissies zijn bezig met prioriteiten op ter stellen welke delen van de bevolking in welke volgorde ingeënt gaan worden.

• Nazorgtraject zijn in voorbereiding en monitoring van de effecten van vaccinatie zijn opgestart.

Al met al vijf punten van hoop! Als nu ook de nationale media zich van haar taak zou kwijten en deze hoopvolle insteek zou overnemen dan zou deze decembermaand 2020 zomaar eens de meest hoopvolle decembermaand in de geschiedenis kunnen worden, menselijkerwijs gesproken. Dat er ooit ergens in een stal. . .afijn u kent het verhaal.

“Verlossing scheurt door het oppervlak van de tijd in de kreet van een kleine baby” en hoe dat klinkt kunt u horen door op de blauwe link te klikken!

Bruce Cockburn

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: