Alternatieve waarheid


‘In het gewone leven staat de waarheid tegenover de leugen. Alle waarheden dekken elkaar of liggen in elkaars verlengde; ze kunnen elkaar nooit tegenspreken.’- Een citaat uit: Twee vrouwen
Harry Mulisch- Ik geloof dat Trump dit boek maar eens moet lezen. Misschien dat ie er nog wat van kan leren. Ik geloof het vast. Zoals die consequent niet in staat is zijn verlies te nemen. Dat getuigt van een ongekend narcisme. Meneer Trump is zo overtuigd van zichzelf dat hij zijn eigen spiegelbeeld nog ontkent en er een alternatieve versie van zijn zelfbeeld op na houdt. Intussen zijn achterban blijvend aan het vergiftigen is blijft bestoken met zijn ‘propagandistische uitlatingen’ lees alternatief narratief. Helaas, het bestaat in deze moderne tijden gewoon. Naast de mainstream media een parallelle werkelijkheid enkel gevoed door sociale media. Hoe ziekmakend deze ontwikkeling is sinds de komst van internet is intussen overduidelijk geworden. Dat we als mensheid daar nu regelgeving op moeten los gaan laten is onvermijdelijk. Dat hebben we ook gedaan na de uitvinding van de automobiel en het vervoer per spoor. Er kwamen verkeersregels, afspraken bij die er eerst niet waren. Dat geldt voor vandaag de dag inmiddels ook voor het sociale media verkeer. Daar hebben we ook nieuwe verkeersregels bij nodig om alles in goede banen te leiden. De wetgevende macht zal er iets mee moeten anders is de wereld straks overgeleverd aan de willekeur van het groot kapitaal, de grote bedrijven zoals Google, Facebook en Twitter. Too big to fail zeggen we vaak maar deze bedrijven mogen best worden opgedeeld in hapklare brokken teneinde hun macht in te dammen. In China doen ze dat ook en daarmee houden ze het hele Chinese volk in toom. En tenslotte zal Trump toch plaats moeten maken. Dat hij dat niet op zo’n eervolle manier doet als destijds Obama voor hem deert hem blijkbaar niet. Deze man is en blijft een god in het diepst van zijn gedachten. Kijk ter herinnering aan hoe het zou moeten even dit fragment. Transition of power as it should be executed.


T

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: