Nice 29 oktober 2020


In het geloof is er geen dwang. (Koran)

Apostasie

Geloofsafval

Ontkenning

Verraad

Petrus deed het zelfs tot drie keer toe

Maar Christus bouwde wel zijn kerk op hem

Kom daar maar eens om

In de Koran

Daar lezen we als remedie 

tegen geloofsafval 

de dood 

door steniging 

of onthoofding.

Bij Christus zie ik genade

Vergeving 

Deze drievoudige ontkenning

Leidt bij Christus niet

Tot Petrus’ dood

Maar tot genade

Op deze rots bouw ik mijn kerk

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: