In stilte


Ik prijs God wel in mijn binnenkamer

In de stilte

Niemand ziet het behalve Hij

In de stilte

Niemand hoort het hoeft ook niet enkel Hij

In de stilte

Het is immers iets tussen Hem en mij.

Ik wil geen wit gepleisterd graf zijn

Of een religieus poseur op de hoek van elke straat

Of op de valreep of de kansel

Ik wil enkel Jezus prijzen in de stilte van mijn huis

Niemand ziet het behalve Hij

In de stilte

Niemand hoort het enkel Hij

In de stilte

En de taal die ik soms spreek

versta ik zelf niet eens

Ze komt van gene zijde

Word in mij uitgestort

totdat ik overloop van vreugde

Dan moet die liefde onherroepelijk naar buiten

Niet op een plein of op een brug

Maar altijd in de stilte van mijn huis

Daar geef ik alle liefde die Hij mij betoont

In mijn gezongen loflied aan Hem terug

In stilte

7 oktober 2020

JDV

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: