Het zwijgen van Maria Zachea


“Het kruisbeeld dat ze van pa en moe cadeau kregen hingen ze aan het lichtkoordje boven hun bed.

Als je aan jezus trok ging het schemerlampje aan.” Uit Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer. (Plataan uitgeverij isbn 9058070913)

Als je aan Jezus trok ging het schemerlampje aan.

Boven de echtelijke sponde hing het kruisbeeld dus aan het lichtkoord.

Dat betekent dat Jezus getuige was van alle slaapkamergeheimen van dit jonge stel. We zullen er hier maar niet verder over uitwijden. Al te expliciete beschrijvingen zijn niet nodig. De kunst van het schrijven is immers het prikkelen van de fantasie. Het gaat vaak om wat er niet letterlijk geschreven staat maar toch gebeurd kan zijn. Daarin schuilt het ware geheim van het schrijven. Daarin schuilt overigens ook het grote geheim van ‘geloof’.

Daar hangt Christus aan het koord vast aan de schakelaar in de muur

Je brengt met één beweging licht in het zwartste duister.

Of met één beweging dooft het licht, je doet je ogen dicht.

Om rustig te gaan slapen, weg te dromen in een wereld die losstaat van de werkelijkheid.

Maar altijd veilig in Zijn, aan dat kruisbeeld, gespreide armen.

Waaraan Hij eeuwen terug door ons mensen werd vermoord.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: