Spijkers


Spijkers

Vandaag heb ik de spijkers uit het kruis getrokken

boos als ik was om zoveel onrechtvaardigheid

want iedereen die na een schijnproces gehangen wordt

moet van ons eigen dwalen toch bevrijdt

Vandaag heb ik de farizeeërs uitgescholden

terwijl ik weet dat het totaal niet past

maar ook weet ik dat ogenschijnlijk sprekers van de waarheid

blijvend liegen met wat ze altijd voor de massa weer verzwijgen

In een spel van zet en tegenzet

in de vrije markt van belangen

worden sans scrupules gewone mensen

als losprijs aan een kruis gehangen

Tot op deze dag is er geen bank

gestraft voor ongedekte derivaten

als dat geen zwarte witte handel is

Ach Jezus zei het eeuwen terug al

“Geef aan de keizer wat des keizers is.”

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: