Lezen


Lezen is een bron van vreugde voor me. Ik kan verdwijnen in een boek. Een goed verhaal is wat de mens nodig heeft. Om de zinnen te verzetten maar ook om actief na te blijven denken over verhaallijn.plot en ja ook nog wel eens warm peilinkje woorden. Die zoek ik dan op in het woordenboek of encyclopedie. Tegenwoordig met hulp van een tablet of computer is dat echt een fluitje van een cent.

Ik denk dat er nog maar weinig jongeren zijn die weten hope ze moeten werken met een woordenboek. Maar als ene paal boven water blijft staan dat lezen je verrijkt, je horizon verbreedt en je fantasie prikkelt. DE hele serie van de Grijze Jager heb ik tot nu toe verslonden. De boeken van Ludlum gingen erin als koek evenals destijds de boeken van Chaim Potok. In the beginning, The Chosen,My name is Asher Lev en nog meer boeken van hem. De Kronieken van Narnia heb ik bereiden in het Nederlands en Engels gelezen en hebben mijn denken en wereldbeeld vormgegeven. De laatste jaren probeer ik werk van Kierkegaard te lezen. Ik spreek nadrukkelijk niet van ‘doorgronden’ want dat zal me in geen duizend jaar gaan lukken. Ik eet wel van de kruimeltjes filosofie die mondjesmaat mijn begrip binnenvallen. Daarnaast heb ik bij zijn graf gestaan op Kapelvej Assistens Kirkegegård mij verwonderend over zo’n groot denker en zijn nalatenschap. Hij wordt gezien als de grondlegger van het existentialisme dat later door Sarte in zijn tijd is uitgewerkt. Ach en zo lees ik graag biografieën als genre omdat je daarmee vaak op een vlotte manier een beeld krijgt van de persoon waarvoor je je op dat moment interesseert. Lezen, ook ter ontspanning. Een spannende thriller of detective. Het vergt even wat meer rust en doorzettingsvermogen maar het is zeker de moeite waard. Dus lezers, als je tot hier gekomen bent heb je de centrale boodschap van dit stukje prima te pakken. Lees en heb plezier.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: