Friedepiepel


De eerste reflex was er een van “Hoe dom kun je zijn.” Maar ook dacht ik, laat het eerst eens even inzinken. Waar komt dit vandaan en wat voor zorg zit hier achter? Onbegrip voor wat de overheid tot nu toe aan maatregelen heeft genomen om de Coronacrisis aan te pakken? Of is het meer oprechte zorg over de tegenstrijdigheden in beleid en uitvoering? Of is het gebrek aan heldere communicatie. Neemt de overheid de verontruste groep voldoende mee in het proces. Met andere woorden is men voldoende transparant? En laten we eerlijk zijn, Nederlanders laten zich niet makkelijk iets gezeggen. Die tijd hebben we sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw toch achter ons gelaten. We zijn een kritisch volkje geworden met nog altijd het opgeheven vingertje wijzend naar iedereen die fouten maakt. Grapperhaus kan daar over meepraten.

Keer op keer in peilingen beaamt iedereen dat de maatregelen tegen Corona de juiste zijn maar op de vraag of men dan zelf voldoende die maatregelen navolgt is het antwoord steevast. “Uh, nee, ik ben er eigenlijk wel klaar mee.” In het hele proces dat we nu als samenleving te maken hebben met Corona is van meet af aan een deel van ons volk terecht kritisch geweest maar ik vraag me wel af of dat op sommige punten niet is doorgeslagen. Ik krijg af en toe toch ook de indruk dat er maar wat geraaskald wordt. Ik weet ik maak zelf ook deel uit van het reaguurdersvolkje dat zo nodig zijn of haar opinie de wereld in moet slingeren. Maar goed ik heb “gelukkig” geen miljoen “volgers” die mij klakkeloos nawauwelen. Maar terug naar de kreet “friedepiepel” Waar komt ze vandaan en waarvan moet het “piepel dan van befreed” worden?

In de eerste plaats lijkt het me verstandig om je hashtags zeer zorgvuldig te kiezen. Het moet wel de lading dekken en niet alleen maar lekker bekken. We zijn tenslotte niet aan het rappen , het gaat om serieuze zaken jongens. Zet mensen niet op het verkeerde been . In de tweede plaats : kies je woorden zorgvuldig en weeg je argumenten goed af. Ik snap de bezorgdheid, die heb ik ook. Laten we in vredesnaam vooral in normaal gesprek blijven met elkaar. En wat niet duidelijk is verduidelijken, waar we bang voor zijn benoemen en samen proberen zo snel mogelijk deze opleving van het virus terug te buigen naar een meer werkbare samenleving. Alleen dan is “de piepel weer werkelijk free.”

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: