Beiroet 4 augustus 2020


Beiroet

Er is vandaag een bom ontploft

In de haven van Beiroet

Twaalf kilometer in het vierkant

Is de stad beschadigd

Is de grond verzadigd

Van het stukgeslagen glas

De brokstukken van auto,s

Het bloed van de gewonden

Het zoeken is nu aan de gang

Naar hen die worden gemist

Die door de ontploffing

Lijken te zijn weggewist

De nabestaanden zweven nu

Tussen hoop en vrees

Een onbestemde angst verlamd een ieder

Die getuige is geweest

Er is vandaag een ramp gebeurd

Een stad is in het hart geraakt

De wond ligt helemaal open

Laat nu de wereld samenkomen

Uit noord oost zuid en west

Om puin te ruimen

Het bloeden stelpen

Wat stuk is te herbouwen

En als het even kan

De stad er bovenop te helpen

Want er is vandaag een bom ontploft

In de haven van Beiroet

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: