Authentiek blijven


We willen allemaal graag onszelf zijn en blijven. Maar er zijn nu eenmaal plaatsen in de samenleving waarin dat maar moeilijk gaat. Zo kom je in de politiek een heel eind met authenticiteit en een betrokken verhaal op maatschappelijke problematieken. Als je snelle oplossingen in het vooruitzicht stelt is de grootste groep mensen geneigd om ook op je te stemmen. Het is gewoon een kwestie van goede marketing toepassen en daar zijn eigen regels voor. Het wordt pas ingewikkeld als je bent verkozen als volksvertegenwoordiger op basis van je authentiek en o, zo, betrokken verhaal. Dan begint het schipperen, het marchanderen met de waarheid of eerder in het vooruitzicht gestelde beloftes. Waarom eigenlijk? Ik vroeg het me af. Ik denk dat het komt omdat er bij het bedrijven van politiek zo veel tegengestelde belangen zijn. Je komt in een onvoorzien krachtenveld terecht dat zijn eigen mores,regels en wetten kent. Neem bijvoorbeeld de boeren en de reductie van CO2 uitstoot. Aan de ene kant is daar die boer met zijn bedrijfsbelang maar aan de andere kant is daar de agro industrie die geïnvesteerd heeft in die boer,die bedrijfstak moet overeind blijven want diezelfde agroindustrie moet zijn producten kunnen blijven slijten in die bedrijfstak. Dan is het reduceren van het aantal boeren en een stop regeling aanbieden dus net niet de bedoeling. Tegengestelde belangen dus. In Europees verband zijn afspraken gemaakt over klimaatdoelen. Ieder weldenkende burger kan dat soort doelen wel ondertsteunen. Het is immers in ons allen belang om wat aan het klimaat te doen. Er is immers geen planeet B en als het echt mis gaat gaat het voor iedereen mis, niemand uitgezonderd. Dus een kabinet is gehouden aan de uitvoering van de gemaakte afspraken en het zien te bereiken van die klimaatdoelen maar diezelfde politieke groep mensen heeft juist in verkiezingstijden burgers getrokken met een ander kleiner verhaal. Namelijk goed voor hun belangen op te komen. Met die intenties zetten mensen namelijk een rode stip bij de persoon van hun keuze. Hun cirkel van invloed gaat niet verder dan zichzelf , het eigen bedrijf en de directe omgeving. De boerderij en wat collega boeren. Met die beperkte blik wordt de stem gegeven. De stem wordt echter geworven met een grotere blik voor ogen door de kandidaten. Voor hen staat er meer op het spel. Carrières in de partij ,vervolgstappen in Europees verband of misschien een positie als regionaal bestuurder of een commissariaat. Een riante positie binnen het lobby apparaat. Het netwerk waarin het voor hen van belang is om zoveel mogelijk opties open te houden. Je ziet het heel goed in de opstelling die Rutte meestal inneemt bij zware onderwerpen waarover onderhandelt moet gaan worden. Politiek is een spel van belangen en niet langer van idealen. De huidige jongere generatie prikt er door heen en gaat de straat op. Wereldwijd zien we het activisme toenemen ,de klimaatspijbelaars voorop. Helaas zette de Corona pandemie een rem op deze ontwikkelingen maar biedt tegelijkertijd ook een kans om vanuit dit moment van bezinning radiaal andere keuzes te maken als samenleving als bedrijfsleven als mensheid. Eerlijk is eerlijk we hebben onszelf een pandemie in geglobaliseerd. We zullen er met elkaar de schouders onder moeten zetten om er een oplossing voor te vinden. Maar zelfs hier strijden tegengestelde belangen wereldwijd om de voorrang. Welk land krijgt als eerste de beschikking over het vaccin?

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: