Beslissingsboom


Je kunt jezelf die vraag stellen. Waarom ben ik hier. Wat doe ik hier? Wat moet er van mij worden? Wat moet mijn volgende stap zijn? 

Allemaal van die zin-zoekende vragen waarmee je probeert betekenis te geven aan je situatie waarin je je op dat moment bevindt.

Dat een en ander ook voor een groot deel te maken heeft met je inborst, je natuur, staat buiten kijf, wat mij betreft.

De een is namelijk positief ingesteld van nature terwijl de ander meer een zwartkijker is.

Er zijn ook beroeps azijnpissers, de zuurklauwers die altijd wat te mopperen of te klagen hebben.

Nederlanders zijn daarin heel dubbel. Het ligt in onze volksaard om desgevraagd gewenste  antwoorden te geven. Op de standaardvraag :”Hoe gaat het?” antwoorden we in de meeste gevallen met een onsamenhangend gemompeld “Och we mogen niet klagen.” Dan volgt er vaak een korte stilte in het gesprek en vervolgens steken we doorgaans stevig van wal. Vaak zijn we de nuance voorbij, zeker sinds we de beschikking hebben over het internet en de sociale media.

We zwatelen erop los , nemen voor waar aan wat er kort daarvoor gezwateld is, dat gaat weer een heel eigen leven leiden en vervolgens komen dit soort opinies Trump ter ore en dan is het hek van de dam. Kan het zomaar blijken een van zijn geniale invallen blijken te zijn en stelt hij zich op als de door God gezonden redder van zijn land. Eigent zich de grootste onzin toe en geeft en passant de pers nog les in waarheid en post-waarheid. De objectiviteit bestaat niet meer, de verzuiling is voorbij maar heeft plaatsgemaakt voor mening-bubbels waar ieder in zijn eigen bubbel medestanders om zich heen verzamelt. Een zelfversterkend mechanisme ,aangejaagd door de internet algoritmes die op de achtergrond maar een doel hebben. Zoveel mogelijk clicks and likes generen want elke click is geld. Dat deze artificiële intelligentie  geen ethiek kent en genadeloos de ingeprogrammeerde beslissingsboom volgt doet niet meer ter zake want eenmaal voorbij dit punt gekomen kan niemand aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. Het is immers de computer die ‘nee’ zegt.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: