Wachten op het Manna.


Hij kijkt naar de lucht

staat te wachten op het manna

maar beseft nog niet

dat hij zelf een stap moet zetten

hij beweegt dan wel het brood

als teken van een offer

maar verzuimt nog steeds

zijn ongerechtigheden

weg te doen

Hij kan in 40 dagen

vasten tot hij niets meer weegt

en tegelijkertijd als een onhandig kind

God voor de voeten blijven lopen

zo kan het eeuwen duren

eer de Messias komt

dat God de hemel scheurt

en alles openzet

omdat er in zijn eigen handelen

nog steeds niets essentieels gebeurt

een ongekende overgave

onvoorwaardelijke trouw

een volmondig schuld erkennen

blijft vooralsnog onuitgesproken

hij krijgt het niet over zijn lippen

kom nooit verder dan “Ontferm u Heer.”

en met dat ingesleten idioom

komt hij maar amper

tot de drempel van Zijn troon.

Zijn tijd is enkel maar een schuivend venster.

Zijn liefde is niets anders

dan een open deur.

Terwijl de werkelijke bevrijding

ligt besloten in het lijden en verzoenend sterven. . .

. . . in het opstaan van Zijn Zoon.

Giuseppe Angeli- Gathering of the manna.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: