Wanneer de analyse klopt.


Wanneer de analyse klopt dat kinderen zich steeds minder het werkelijke spelen eigen maken en ze ook minder goed leren hoe ze een goede vriend of vriendin kunnen zijn.

Wanneer de analyse klopt en we hebben de kinderen vergeten te leren “dankjewel” te zeggen voor alles wat ze krjigen.

Hebben we daarmee dan niet zelf al jarenlang de basis gelegd voor de samenleving waarin het ” ieder voor zich” en een narcistische levenshouding de boventoon voeren?

Als daarbij in het onderwijs aan diezelfde kleine kinderen ook nog eens de focus is komen te liggen op het opbrengst gericht werken. Hebben we dan als opvoeders in onze moderne samenleving niet verschrikkelijk gefaald?

Is het dan aannemelijk dat de vraag naar meer samenhang en verbindende elementen in het dagelijkse leven niet verwonderlijk meer is?

Is de insteek om ons onderwijs curriculum te laten bepalen door het bedrijfsleven wel de juiste geweest?

Want laten we helder zijn, we hebben daarmee verzuimd onze samenleving op idealen te bouwen en ons laten leiden door economische motieven .

Daarmee hebben we ook onze kinderen geen ander ideaal mee weten te geven dan het maken van winst, het overal de beste in moeten zijn en minstens de top moeten zien te behalen anders behoor je tot de “losers” van onze moderne maatschappij.

Het is dan ook enkel langs deze weg dat we op het punt zijn aanbeland dat we kostenafwegingen zijn gaan maken wat betreft zorg voor chronisch zieken in plaats van het “er voor elkaar zijn” hoog in ons maatschappelijke vaandel te houden .

dat we kostenafwegingen zijn gaan maken en we, met voorbijgaan aan onze eigen medemenselijkheid , de zorg aan ouderen hebben uitgekleed, de jeugdzorg versoberd en de verwarde mensen en daklozen over straat laten lopen. Ik wil maar zeggen, Wanneer we het al bij de basis op de verkeerde manier aanpakken zullen we uiteindelijk oogsten wat we gezaaid hebben. Volgens mij is ons prachtige nederland al op dat punt gekomen en zien we het terug in de politiek, het teleurgestelde electoraat, de verrechtsing van het politieke klimaat en het verdwijnen van het beschaafd debatteren in het huis van de regering en op de straten en de pleinen.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: