Zonder verhaal.


Zonder mijn verhaal ben ik verloren.

Gelukkig is de mens die door het woord weer zinnen vindt, die vulling geven aan het leeg bestaan dat zonder goed verhaal nimmer tot iets goeds kan komen.

Zonder ons verhaal zijn wij verloren.

Kunnen wij niet aan iemands lippen hangen,

blijven we ondanks alles naar een goed verhaal verlangen. Want dan alleen kunnen wij verder.

Ingebed in tijd en ruimte met het helend woord 

bevrijdend in ons, om ons, onder ons, worden wij opnieuw geboren. Geeft het verhaal ons richting, bodem, warmte en voldoening. Pas als ons verhaal goed verteld is en stevig in ons woont.

Kunnen we weer verder, kunnen we onze diepste vragen duiden.

Zonder goed verhaal zijn wij verloren.

Dus, vertel mij eens!

Wat is jouw verhaal?

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: